AGRICULTURA | 08/11/2013  RuralCat/DAAM

Projecte de doble collita anual per a alimentació ramadera al Segarra-Garrigues

Aquest és un dels quatre projectes que el Departament d'Agricultura ha posat en marxa per impulsar el regadiu i la cooperació vertical entre explotacions agràries i la indústria vinculades al Segarra-Garrigues

El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, acompanyat del director general de Desenvolupament Rural, Jordi Sala, així com del director dels Serveis Territorials del Departament a Lleida, Jaume Fabà, ha presidit la presentació del Projecte de Doble Collita Anual per a Alimentació Ramadera que duu a terme la Cooperativa d’Ivars d’Urgell, i que es preveu implementar posteriorment en explotacions incloses en la superfície del sistema Segarra-Garrigues.

Josep Maria Pelegrí ha destacat que es tracta d’un projecte pioner amb una doble finalitat: des del punt de vista de l’alimentació animal, cercar mecanismes per a millorar els sistemes de nutrició, abaratint els costos d’energia; i des del punt de vista agronòmic, un millor rendiment de les terres de regadiu amb la realització de dos conreus per any natural, quan ara se n’aconsegueixen tres cada dos anys. Tot plegat amb l’assessorament i col·laboració de l’IRTA, en aquest cas per analitzar les millores en l’índex de conversió del pinso.

Els avantatges d’aquest model són l’increment de renda pel productor al poder fer doble collita, l’abaratiment del pinso pel ramader, al disminuir el cost de un dels elements nutricionals, i la millora mediambiental del terreny, al incorporar la palla al dol amb el que representa de millora de la matèria orgànica i de la textura del sol.

Com ha assenyalat el conseller, que “aquest projecte de doble collita anual és intenció de la cooperativa amb el suport del Departament i la col·laboració d’una explotació ubicada al Segarra-Garrigues que esdevingui model de finca pilot ha de permetre: a les explotacions de la zona que decideixen fer alternatives amb conreus extensius, conèixer bé el sistema i valorar els avantatges d’aquesta fórmula; i a la Cooperativa d’Ivars incrementar la capacitat de la seva producció actual de pastone, així com un coneixement més exhaustiu de tota la tecnologia aplicable, tant a nivell agronòmic com nutricional, millorant alhora el seu potencial productiu ramader.

El conseller ha insistit en què el DAAM, per mitjà dels ajuts PDR (cooperació, 1a instal·lació de joves) facilitarà aquesta alternativa de doble conreu anual que aporta més valor afegit a les explotacions i que els hi permet consolidar-se al territori o renovar-se amb la incorporació de joves i, a través de l’IRTA i dels serveis especialitzats el Departament complementa tots els suports de recerca i formació i assessorament.


Afavorint la viabilitat de les explotacions del Segarra-Garrigues


El projecte endegat a la Cooperativa d’Ivars és un dels quatre projectes sectorials en marxa en l’àrea d’influència del Segarra-Garrigues”.

Un altre és el Projecte Pomeres, amb Fruits de Ponent d’Alcarràs. Un projecte que en la seva fase incipient en la finca pilot de Ribelles ja es va presentar a l’agost. Aquest projecte ha de permetre a les explotacions de la zona (sectors 1 i 2 del Segarra-Garrigues) que decideixen fer la transformació cap a producció de pomes, a través de l’estructura i know-how de Fruits de Ponent, i el suport del Departament i de l’IRTA, l’aprenentatge en el maneig de la plantació i la comercialització del producte; i a Fruits de Ponent la complementació de la seva producció actual de préssecs i nectarines (que suposa una concentració d’activitat de juny a setembre) amb la producció de pomes que li permetrà millorar els seus resultats amb una ocupació més equilibrada del seu personal, una millor rendibilització de les instal·lacions i material i equip, i un increment de les vendes. El DAAM, per mitjà dels ajuts del Programa de Desenvolupament Rural (PDR), facilitarà aquesta transformació que té com a característica principal l’aportació d’un alt valor afegit a les explotacions i que els hi permet consolidar-se al territori o renovar-se mitjançant la incorporació de joves i, a través de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), del Departament, i dels serveis especialitzats, el Departament aporta tots els suports de recerca i formació i assessorament.

Els altres dos projectes que s’estan endegant es presentaran en el seu moment atès que, en ambdós casos, s’està treballant en aspectes tècnics amb les indústries que actuaran de motor, “màquines tan bones com les que estiraran dels primers projectes”, ha afirmat Pelegrí.


Cal apostar pel regadiu i la cooperació vertical

 

Durant la presentació, el conseller ha incidit en l’aposta del Departament per acostar la producció de les explotacions agràries a la demanda real de les empreses agroalimentàries i del mercat, i contribuir a través de la cooperació vertical entre ambdues al desenvolupament de les explotacions de la zona regable del sistema Segarra-Garrigues, entenent la cooperació vertical com un concepte similar als dels contractes d’integració habitual en ramaderia; és a dir, s’articula entre una indústria agroalimentària (que necessita un determinat producte i garanteix la seva sortida al mercat de manera estable) i una explotació agrària (que produirà allò que realment tindrà sortida assegurada en el mercat).

Així, Pelegrí ha explicat que quan una indústria agroalimentària opta per cooperar amb les explotacions agràries amplia la seva base productiva, sense cost addicional, i l’amplia en aquell producte que li és necessari, el que millora els seus resultats i, per tant, hi guanya. I quan una empresa agrària coopera amb la indústria agroalimentària pot entrar en una nova orientació productiva car aprèn a produir i té assegurada la comercialització d’un producte nou de més valor afegit, entre altres, i per tant hi guanya.

A una explotació sola, aïllada, del Segarra-Garrigues, sense la orientació i suport d’una indústria, li costa llançar-se a realitzar un canvi tan important com és passar dels conreus de secà als de regadiu; tot son incerteses, mancances (com ho vendré, no ho sé produir, és massa inversió, ...)”; i per tant, com ha afegit el conseller, “a les empreses agràries del Segarra-Garrigues els hi és vital aquest sistema de cooperació vertical amb les indústries”.