PRODUCCIÓ | 03/08/2005  Ruralcat

Espanya supera en 68.000 tones la quota lletera assignada per la Unió Europea

Espanya ha superat en 68.000 tones de producció de llet la quantitat de referència assignada per aquesta camapanya per la Unió Europea. Això suposarà una sanció d'una mica més de 22 milions d'euros.

Dipòsits de llet

Dipòsits de llet. Font: MAPA

D'aquest total d'euros, uns set milions d'euros ja han estat retinguts als ramaders i declarats al llarg d'aquesta campanya 2004-2005. En un comunicat el Ministeri d'Agricultura ha informat que la liquidació final afectarà al 15 per cent dels ramaders que han lliurat llet a les indústries. En els últims deu anys, Espanya ha superat la quota assignada en cinc ocasions, en les campanyes 1995-1996 (2,2 per cent), en la 1996-1997 (1,1 per cent), en la 1998-1999 (0,7 per cent), en la 1999-2000 (1,5 per cent) i en l'actual 2004-2005 (1,1 per cent). El MAPA afegeix que la superació de la quota làctia assignada és relativament freqüent en la UE i països com Dinamarca, Àustria, Holanda, Luxemburg, Alemanya i Itàlia la superen de forma sistemàtica, en ocasions fins a en un sis per cent, sent normal que el percentatge de superació es trobi al voltant de l'1 per cent de la quota. També explica que a l'hora de fixar la superació de la quota es tenen en compte els mecanismes de compensació, el que implica que la producció sobrant d'aquells ramaders que, per raons vàries, hagin produït per sota de la seva quota en aquesta campanya, pugui ser aprofitada per aquelles explotacions que l'han superat. Des del començament de la campanya, el Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) ha publicat l'evolució dels lliuraments a les indústries perquè aquestes puguin preveure les compensacions que poden realitzar entre els seus ramaders i així reduir el risc de sobrepassar la quota nacional. Aquesta compensació a nivell de la indústria es completa amb una segona compensació a nivell nacional. Al marge del seguiment de les declaracions de compra de llet de la indústria, el FEGA, en col·laboració amb les Comunitats Autònomes, estableix cada any un Pla General de Controls per a comprovar les operacions de compra i venda de llet realitzades pels compradors, així com els lliuraments, atès que un control eficaç de la quota és fonamental per a garantir l'estabilitat del sector lacti. L'últim Pla de Controls vigent preveu realitzar controls a 225 compradors, 617 productors i 948 transports de llet i la finalització de l'execució d'aquest Pla està prevista per a finals de 2005.