RAMADERIA | 31/07/2005  Ruralcat

S'estableix el sistema d'identificació i registre d'espècies ovina i caprina

El Consell de Ministres ha aprovat el Reial decret que estableix un sistema d'identificació i registre dels animals de les espècies ovina i caprina, amb una partida financera de 4.842.698 euros.

Ovella en tancat

Font: MAPA

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació ressalta en un comunicat que el nou sistema s'aplicarà a tots els animals nascuts a Espanya després del 9 de juliol de 2005 i a aquells que es destinin a l'exportació o a intercanvis intracomunitaris. També indica que per a la implantació d'aquest nou sistema d'identificació el MAPA contribuirà al seu finançament aportant durant l'exercici 2005 el 60 per cent del cost de la identificació dels animals de les espècies ovina i caprina, 4.842.698 euros. El Ministeri recorda que aquest import va ser distribuït entre les Comunitats Autònomes en la Conferència Sectorial d'Agricultura i Desenvolupament Rural del passat 13 de juny. A partir de l'any 2006 el Ministeri d'Agricultura contribuirà al finançament del sistema aportant fins al 50 per cent del cost de la identificació dels animals. A la nota informativa es comenta que aquesta norma està basada en les disposicions reglamentàries de la Unió Europea que deixen cert marge als Estats membres per a establir i detallar els mitjans d'identificació aplicables i substitueix les disposicions previstes fins ara per als animals d'aquestes espècies en el Reial decret 205/1996. Així mateix es detalla que el registre consta dels següents elements: els mitjans d'identificació dels animals, els llibres de registre de les explotacions, els documents de trasllat i les bases de dades informatitzades que contenen informació sobre les explotacions ramaderes, els moviments de bestiar i els animals identificats individualment d'ambdues espècies. Agricultura explica que tots els animals nascuts després del 9 de juliol seran identificats amb un doble mitjà d'identificació que consistirà en una marca auricular i un identificador electrònic. No obstant, aclareix que existeix, entre d'altres, una excepció a aquesta obligació de caràcter general, per als animals destinats a sacrifici dins el territori espanyol, abans de l'edat de 12 mesos. Destaca també que el Govern ha optat per la implantació d'un sistema basat en tecnologia de "radiofreqüència" i pel bol ruminal com a mitjà d'identificació electrònic. Entre els avantatges d'aquest sistema, destaca l'elevada permanència en l'animal, fàcil localització, absència de fallades i trencaments, grans dificultats per a la seva alteració i frau, facilitat de recuperació en escorxador, així com la seva innocuïtat i seguretat d'ús per a l'animal i l'home. Finalment s'indica que s'ha modificat el Reial decret d'ajudes ramaderes corresponents a l'any 2005, amb la finalitat de permetre excepcionalment, per les raons sanitàries extraordinàries esdevingudes aquest any, que els socis dels engreixadors comunitaris puguin presentar sol·licituds de prima especial a títol individual.