FERTILITZACIÓ | 28/07/2005  Ruralcat

El Govern aprova la nova eina de gestió de les dejeccions ramaderes, GESFER

El Consell Executiu de la Generalitat ha aprovat aquesta setmana la constitució del Consorci de Gestió de la Fertilització Agrària de Catalunya (GESFER), i els seus estatuts.

Vaques pasturant. Font: DARP

Font: DARP

Aquest nou organisme, fruit de la decisió unànime de la Taula de Fertilització, s¿adscriu al Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP), i serà participat a més d¿aquest, pels departaments de Medi Ambient i Habitatge, i de Treball i Indústria, i per les següents entitats: ANPROGAPOR, ASAJA, PORCAT, ASOVAC, FAC, FCAC, JARC, UP. La Generalitat hi farà una aportació inicial de 562.000 euros al Consorci. L'objectiu de GESFER és contribuir a l¿adequada gestió, tractament o valorització de les matèries susceptibles de ser utilitzades com a fertilitzants i esmenes orgàniques a Catalunya, especialment les de naturalesa orgànica i amb cura prioritària de les dejeccions ramaderes, en un marc de respecte al medi ambient i de desenvolupament sostenible de l¿activitat agrària. Amb la seva constitució, s¿avança en millorar la gestió de les dejeccions ramaderes i de les bones pràctiques agràries, i demostra la voluntat de tot el sector per assolir un nou model de fertilització orgànica i mineral menys contaminant. GESFER forma part del "Projecte Columela", creat per aplicar racionalment i sota criteris ergonòmics les dejeccions com a fertilitzant i permetre la descàrrega d¿excedents de nitrat en les zones de més concentració de ramaderia extensiva. Les seves funcions seran la realització, promoció i participació en estudis i activitats de R+D en els àmbits de diagnosi territorial i planificació de la gestió, sistemes de fertilització, avaluació de sistemes de tractament i sistemes ramaders; a més d¿informar permanentment i assistir tècnicament en gestió documental i registres, fertilització, producció ramaderia i legislació i normativa.