ACORDS | 28/07/2005  Ruralcat

Nou conveni entre el Departament de Salut i la Fundació Privada d'Indústries de la Carn

La consellera de Salut, Marina Geli, i el president del patronat de la Fundació Privada d'Indústries de la Carn, Jaume Blancafort, han signat un conveni de col·laboració per millorar el control sanitari de la carn a Catalunya.

Escorxador

L'acord permetrà desenvolupar un projecte per consolidar la implementació de la figura de l'auxiliar d'inspecció veterinària. A més, signfica la millora de les condicions en què es realitzen les inspeccions i el control sanitari de la carn a Catalunya. Els auxiliars d'inspecció veterinària donen suport als veterinaris oficials en les tasques de control als escorxadors. Amb el nou conveni, es garanteix la presència permanent d'aquests auxiliars durant la jornada de treball de cadascun dels 36 escorxadors que engloba la col·laboració. L'Agència de Protecció de la Salut serà l'òrgan competent de supervisar el compliment del conveni.