AJUTS | 04/09/2019  Ruralcat

Es convoquen els ajuts a la transformació i comercialització d’aliments i a la mitigació del canvi climàtic en la transformació d’aliments

Els ajuts, per un import de 22.232.836 euros, formen part del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020 per tal de millorar la competitivitat dels productes primaris i facilitar l’ús d’energies renovables per impulsar la bioeconomia.

Aquests ajuts donen resposta a les prioritats de millora de la competitivitat dels productes primaris

Aquests ajuts donen resposta a les prioritats de millora de la competitivitat dels productes primaris

El Departament d’Agricultura ha convocat els ajuts del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020 destinats a les inversions materials i immaterials relatives a la transformació, comercialització d'aliments o desenvolupament de productes agraris (operació 04.02.01) i les relatives a la mitigació del canvi climàtic en la transformació d'aliments (operació 04.02.02) corresponents a 2019. 

Aquests ajuts donen resposta a les prioritats de millora de la competitivitat dels productes primaris, integrant-los millor en la cadena agroalimentària i de facilitar el subministrament i l'ús de fonts renovables d'energia, subproductes, residus i altra matèria primera no alimentària per impulsar el desenvolupament de la bioeconomia. Així mateix vol contribuir a l'estabilització de la població rural a Catalunya.

Els ajuts tenen un pressupost de 22.232.836,84 euros ¡ i estan cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), d'acord amb el que preveu el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020. 

La data límit per participar a la convocatòria és de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució al DOGC núm. 7951 del 02/09/2019.

Els ajuts concedits a les persones físiques per import superior a 1.250 euros i els ajuts concedits a persones jurídiques es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat http://seu.gencat.cat i al  web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts.

Font: RuralCat

Informació relacionada