AJUTS | 04/09/2019  Ruralcat

Es convoquen els ajuts a la transformació i comercialització d’aliments i a la mitigació del canvi climàtic en la transformació d’aliments

Els ajuts, per un import de 22.232.836 euros, formen part del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020 per tal de millorar la competitivitat dels productes primaris i facilitar l’ús d’energies renovables per impulsar la bioeconomia.

Aquests ajuts donen resposta a les prioritats de millora de la competitivitat dels productes primaris

Aquests ajuts donen resposta a les prioritats de millora de la competitivitat dels productes primaris

El Departament d’Agricultura ha convocat els ajuts del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020 destinats a les inversions materials i immaterials relatives a la transformació, comercialització d'aliments o desenvolupament de productes agraris (operació 04.02.01) i les relatives a la mitigació del canvi climàtic en la transformació d'aliments (operació 04.02.02) corresponents a 2019. 

Aquests ajuts donen resposta a les prioritats de millora de la competitivitat dels productes primaris, integrant-los millor en la cadena agroalimentària i de facilitar el subministrament i l'ús de fonts renovables d'energia, subproductes, residus i altra matèria primera no alimentària per impulsar el desenvolupament de la bioeconomia. Així mateix vol contribuir a l'estabilització de la població rural a Catalunya.

Els ajuts tenen un pressupost de 22.232.836,84 euros ¡ i estan cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), d'acord amb el que preveu el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020. 

La data límit per participar a la convocatòria és de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució al DOGC núm. 7951 del 02/09/2019.

Els ajuts concedits a les persones físiques per import superior a 1.250 euros i els ajuts concedits a persones jurídiques es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat http://seu.gencat.cat i al  web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts.

Font: RuralCat

Informació relacionada

El més llegit

El DARP publica una guia informativa sobre l’eruga del boix

Jornades tècniques del 16 al 22 de setembre

Butlletins d’informació fitosanitària per al mes de setembret).