Ajuts | 26/07/2005  Ruralcat

Sis milions d'euros per millorar la competitivitat de les explotacions agràries

El Govern destinarà 6 milions d'euros a ajuts per millorar la competitivitat de les explotacions agràries dins d'un pla pilot per fomentar els Contractes Globals d'Explotació (CGE).

Explotació agrària

Aquest programa inicia una nova manera de gestionar els fons de desenvolupament rural per mitjà d'un contracte que considera l'explotació en la seva globalitat i que contribuirà a assegurar-ne la viabilitat i la continuïtat. La Generalitat vol promoure el CGE, que integra un seguit de mesures de suport, com la principal eina de les explotacions agràries per fer front als reptes que representen l'aplicació de la reforma del PAC (Política Agrària Comuna). El programa s'ha iniciat amb l'aplicació d'un pla pilot durant aquest any a les comarques de l'Alt Urgell, el Pla de l'Estant, la Conca de Barberà i el Berguedà, que permetrà ajustar-lo abans de la seva extensió a tot el territori, el 2007. Els titulars de les explotacions agràries que acreditin un percentatge mínim d'ingressos provinents de l'activitat agrària, i disposin d'una renda unitària de treball agrari inferior al 120% de la renda de referencia podran ser beneficiaris dels ajuts establerts en el CGE. En els casos que es superi i no sobrepassi del 150%, també es podrà ser beneficiari del CGE, si en la sol·licitud de signatura del contracte es proposen inversions inovadores o prioritzen les mesures de l'àrea de gestió sostenible de l'activitat agrària en un percentatge superior al 40%, respecte del total de l'ajut sol·licitat. També podran acollir-se els agricultors joves, d'acord amb els criteris dels ajuts a la instal·lació de joves agricultors actualment vigents.

Informació relacionada