VITINICULTURA | 12/11/2013  RuralCat/DAAM

Més de 80 milions per al programa de suport al sector vitivinícola

El Departament d'Agricultura presenta el nou programa de suport al sector vitivinícola i fa balanç del període 2008-2013 que ha rebut uns 80 milions, més de la meitat en Plans de Reestructuració i reconversió de la vinya

 El programa de suport al sector vitivinícola, establert a l’Organització Comuna de Mercats i finançat al 100% per fons comunitari, té com a objectiu aconseguir l’equilibri entre l’oferta i la demanda de la producció vitícola i mantenir el nivell de rendes dels viticultors. A través d’aquest programa, s’ha destinat durant el període 2008-2013 més de 80 milions d’euros al sector vitivinícola català.

Així, cal destacar els 44.343.029 euros destinats als Plans de Reestructuració i Reconversió de la vinya, mesura que té per finalitat impulsar l’augment de la competitivitat de les explotacions vitivinícoles i afavorir la seva modernització i l’adequació varietal a les tendències del mercat. L’assignació inicial d’imports per a aquesta mesura va ser de 30.100.090 euros però, gràcies a l’actual model de gestió del Departament, s’ha permès incrementar la captació de més de 14 milions d’euros i avançar els pagaments.

Un altre de les mesures destacades és la de Promoció a Països tercers, a la qual s’hi ha destinat 26.597.645 euros, amb l’objectiu de millorar la competitivitat del vi i les mesures d’informació i promoció a països tercers per a afavorir l’exportació. Aquesta mesura ha estat molt interessant per a les indústries vitivinícoles, tot i que el sector va posar de manifest la dificultat de compliment dels requeriments d’aquest ajut.

 

Nou programa de suport per al període 2014-2018

 

El nou programa suposa la continuïtat d’un suport destacat al sector vitivinícola amb mesures de promoció a països tercers, inversions a indústries i millora de les explotacions vitivinícoles. El Departament ha destacat, especialment, la nova mesura d’inversions en el sector vitivinícola, per ser una línia nova finançada íntegrament pel FEAGA, adreçada a les PIMES i indústries de menys de 750 treballadors o de menys de 200 milions de volum de negoci, a través de la qual les PIMES podran rebre una subvenció directa de fins el 40% de la inversió i un 20% la resta d’empreses. D’altra banda, el Departament ha anunciat que s’està treballant en una nova Ordre de plans de reestructuració i reconversió de la vinya per a aquest nou període, i que properament obrirà un nou termini de sol·licituds d’ajuts per a la campanya 2013-2014.

El DAAM també ha informat sobre el model d’aplicació de la Política Agrària Comuna (PAC) 2014-2020 i els principals canvis que afectaran els ajuts directes per al nou període, destacant el fet que és condició imprescindible que els productors hagin tingut drets assignats el 2013 per a ser-ne beneficiaris.

D’altra banda, també es s’ha abordat la proposta del nou sistema d’autoritzacions de plantacions de vinya, que substituirà l’actual sistema de drets, i que encara té molts aspectes a definir. En principi, contempla vàries vies per a generar autoritzacions: per l’arrencada d’una vinya, per la conversió dels drets actuals en autoritzacions, o per l’adjudicació de l’Estat membre fins a un 1% del total de vinyes plantades. Aquestes autoritzacions no es podrien transferir, caducarien als 3 anys i les noves plantacions s’haurien de realitzar en la pròpia explotació.