OLI | 04/09/2019  Ruralcat

Disponibles els nous valors de referència d’olis, olives i regulacions de molí per a les diferents zones catalanes

L’Oficina de l’Oli ha actualitzat les dades sobre les característiques i valors de referència per a rendiments, característiques químiques i sensorials, així com regulacions de molí més efectives a cada zona de producció d’oli.

Almàssera d'oli

Almàssera d'oli

A l’apartat d’Oli verge de l’Oficina de l’Oli ja hi ha disponibles les noves fitxes amb informació sobre les característiques més usuals de la qualitat dels olis de cada zona productora, les regulacions de molí més efectives i els valors de referència de característiques d’oli i olives observats als olis produïts a Catalunya. 

Pel que fa a les regulacions de molí es presenten les regulacions que han demostrat ser més efectives per millorar el rendiment extractiu d’oli als molins de Catalunya. Es donen a conèixer els factors de procés que tenen major impacte sobre les pèrdues industrials, resum anys 2011-2018, per a l’Empordà, Garrigues i Siurana, així com pel Baix Ebre i Montsià. Els factors més importants són la humitat de les olives, la temperatura, temps de batut i la injecció de massa i d’aigua a la centrífuga horitzontal.

Pel que fa als valors de referència de regulacions de molí a Catalunya, es presenten el gràfics amb els valors més freqüents de les variables de procés que han permès mantenir la grassa en la sansa de dues fases per sota del 11% sobre sec als molins de Catalunya. Les variables estudiades són la temperatura i el temps de batut, el ritme d’injecció de massa, la relació aigua/massa injectada a la centrífuga horitzontal, la pèrdua industrial, la retractabilitat i les pèrdues en sansa.

Pel que fa a oli i qualitat, també s’han actualitzat els valors de referència sensorials i químics observats als olis produïts a Catalunya en forma de gràfics de distribució per zones i èpoques de recollida. En aquest apartat hi ha disponibles les fitxes de les zones del Baix Ebre-Montsià, Empordà, Garrigues i Siurana.

Per últim, quant a rendiments, es presenten els nous valors de referència de característiques de les olives observats als olis produïts a Catalunya, en forma de gràfics de distribució. També estan disponibles les fitxes del Baix Ebre-Montsià, Empordà, Garrigues i Siurana.

Totes aquestes dades provenen del programa DARP-IRTA de millora de la qualitat dels olis de Catalunya.

Font: RuralCat

Informació relacionada