PREU AIGUA | 23/04/2010  DAR

Es fixa el preu de l'aigua del Sistema Segarra-Garrigues

La Generalitat, a través del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR), ha establert el preu final de l'aigua del Sistema Segarra-Garrigues en 12 cèntims d'euro el metre cúbic.

Jordi Bertran

Jordi Bertran, director general de Desenvolupament Rural i president de REGSEGA, durant la roda de premsa. Font: DAR.

 

El director general de Desenvolupament Rural del DAR, Jordi Bertran, ha destacat que aquest preu inclou tots els conceptes: els oferts en el conveni amb la concessionària de les obres de la xarxa secundària (Aigües del Segarra-Garrigues), l'aplicació de l'actualització de preus (IPC) i el cost energètic (fins als 0,088 euros). També s'hi sumen el cànon de regulació de Rialb, les despeses de manteniment del Sistema i de la Comunitat de Regants, així com les obres del canal principal, la connexió amb Rialb i l'embassament de l'Albagés que construeix el Ministeri a través de l'empresa pública AcuaEbro.
 
Segons Bertran, aquest preu serà beneficiós per als regants ja que "s'hi inclouen tots aquests conceptes que configuren el preu final de l'aigua" i, d'aquesta manera, totes les quotes hi han estat afegides simplificant així els pagaments.
 
Bertran també ha confirmat que aquest preu s'ha consensuat tant amb l'empresa concessionària de les obres de la xarxa secundària com amb la Comunitat de Regants.
Una altra de les qüestions que ha comunicat el director general de Desenvolupament Rural és el preu de connexió del reg de suport als cereals que compta amb una dotació de 3.500 metres cúbics per hectàrea i any. Bertran ha donat a conèixer que, en aquest cas, la connexió a la xarxa costarà 2.200 euros per hectàrea. D'aquesta manera, tots els preus de connexió queden fixats i, segons Bertran, "el Sistema Segarra-Garrigues queda desencallat en la seva totalitat". Cal recordar que el preu de connexió pel reg de plena dotació (6.500 metres cúbics per hectàrea i any) és de 3.100 euros per hectàrea i en el cas del reg de suport (1.500 metres cúbics per hectàrea i any) de 1.550 euros.
 
El DAR continua treballant per buscar fórmules per tal que els regants puguin finançar la posada en marxa del regadiu amb les condicions més avantatjoses. Per exemple, Bertran ha recordat que l'Institut de Crèdit Agrari té una línia de finançament preferent a 25 anys. A la vegada, s'està negociant amb l'empresa concessionària Aigües Segarra-Garrigues el pagament diferit de la quota de connexió fent efectiu el 25 per cent a 60 dies després de rebre el servei, un 25 per cent 90 dies després, un altre 25 per cent a 180 dies i la resta a 270 dies.
 

REGSEGA ha executat un terç de les obres de la xarxa secundària

 
Una altra informació destacada que ha donat a conèixer Jordi Bertran és el bon ritme de construcció de la xarxa secundària del Sistema Segarra-Garrigues que duu a terme l'empresa pública adscrita al DAR, REGSEGA.
 
En aquest sentit, Bertran ha confirmat que fins a l'actualitat el volum d'obra executada supera els 400 milions d'euros, la qual cosa equival a més d'un terç d'obra executada. Cal destacar, que REGSEGA està executant obres des del sector 1 del Sistema al 9 i també en els sectors 12 i 13 de la totalitat dels 15 sectors existents.