SANITAT VEGETAL | 13/07/2005  Ruralcat

L'IRTA estudia solucions pel Control Integral de Plagues en els fruiters

L¿ IRTA ha iniciat un projecte de recerca per aportar solucions per controlar les plagues en els conreus de fruita dolça. L'estudi s'engloba en el context de programes de Control Integrat de Plagues (CIP).

Poma infectada per plaga

Les solucions als principals problemes de plagues en els conreus de fruiters estan plantejades a mig o llarg termini. Per això, és necessària la participació de cooperatives i de les Agrupacions de Defensa Vegetal. L'estudi pretén trobar compostos volàtils, emesos per les plantes hostes de les plagues (pomera, perera, presseguer), que siguin atractius per els mascles i femelles de les principals plagues d¿aquestes espècies. De la mateixa manera, vol conèixer la distribució dels lepidòpters que actuen com a plagues a la zona fructícola de Lleida i la seva relació amb els elements del medi natural i els introduïts per l¿home. El projecte també vol analitzar el problema de resistència a insecticides a la zona fructícola de Lleida i els mecanismes de resistència a insecticides de les plagues Cydia pomonella i Cacopsylla pyri. L'IRTA estudia desenvolupar productes químics, que regulin el creixement dels insectes, procedents d¿extractes de plantes i de materials vegetals.