ALIMENTACIÓ | 18/11/2013  AlimenCat/Magrama

El Govern aprova l'obligació de servir olis en envasos etiquetats i que no es puguin reomplir

La nova norma estatal entrarà en vigor l'1 gener de 2014, tot i que es podran seguir utilitzant les existències disponibles fins el 28 de febrer

Etiquetatge oli

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, un Reial Decret que estableix que els olis que es posin a disposició del consumidor en els establiments d'hostaleria, restauració i als serveis de càtering s’hauran de presentar en envasos etiquetats, estar proveïts d'un sistema d'obertura que perdi la seva integritat després de la primera utilització i disposar d'un sistema de protecció que impedeixi que es torni a omplir una vegada esgotat el seu contingut original.

 
La nova norma, que entrarà en vigor l'1 de gener de 2014, contempla també la possibilitat d'utilització de les existències de productes adquirits abans de l'entrada en vigor del Reial decret. D'aquesta manera, els olis d'oliva i els de sansa d'oliva adquirits pel sector de l'hostaleria, restauració i càtering abans de l'1 de gener de 2014, es podran posar a disposició del consumidor final fins al 28 de febrer.
 
Aquesta mesura pretén continuar avançant en la garantia de la qualitat i autenticitat dels olis posats a disposició del consumidor final. Així mateix, té com a objectiu millorar la imatge del producte, en particular de les denominacions d'origen protegides i les indicacions geogràfiques protegides i de les marques productores consolidades en el mercat. També té com a finalitat informar millor el consumidor sobre les característiques de l'oli que es posa a la seva disposició.
 
L'hostaleria i la restauració constitueixen en moltíssims casos l'únic punt de contacte dels turistes que ens visiten amb l'oli d'oliva. El puguin trobar un producte de qualitat, ben presentat i manipulat suposa una bona carta de presentació que pot facilitar un increment de la demanda de noves exportacions.
 
La normativa queda recollida en el Reial Decret 895/2013, de 15 de novembre, pel qual es modifica el Reial decret 1431/2003, de 21 de novembre, pel qual s'estableixen determinades mesures de comercialització en el sector dels olis d'oliva i de l'oli d'orujo d'oliva (BOE núm. 275, de sábado 16 de novembre, Sec. I. Pàg. 91742)