LEGISLACIÓ | 12/07/2005  Ruralcat

Publicada l'ordre del pla pilot del Contracte Global d'Explotació

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat l¿ordre ARP/307/2005, de 7 de juliol, per la qual s¿aproven les bases reguladores del pla pilot dels Contractes Globals d¿Explotació, i es convoquen els corresponents a l¿any 2005.

Camp de conreu

Font: DARP

Amb aquesta iniciativa, el DARP té la voluntat d¿orientar les explotacions agràries catalanes cap a una major competitivitat i multifuncionalitat. Aquesta decisió ve acompanyada de mesures de caràcter innovador i de millora de la qualitat. Així doncs, es pretén potenciar una nova manera de gestionar els ajuts i considerar l¿explotació en la seva globalitat. El Contracte Global d¿Explotació incentivarà les explotacions agràries perquè desenvolupin un projecte d¿explotació que integri les funcions productives, econòmiques, mediambientals i socials de l¿agricultura. A més, vol fomentar la viabilitat de les explotacions agràries i assolir un desenvolupament rural sostenible. Aquest contracte promou un acord de col·laboració entre l¿Administració i l¿explotació agrària que integri determinats ajuts de desenvolupament rural englobats en les tres àrees següents: millora de la competitivitat de l¿explotació, gestió sostenible de l¿activitat agrària i diversificació de l¿economia , i la qualitat de vida a les zones rurals. El pla pilot del Contracte Global d¿Explotació s¿aplicarà a les comarques del Berguedà, el Pla d¿Estany, l¿Alt Urgell i la Conca de Barberà i es posarà en marxa a tot Catalunya el 2007. El termini de presentació de sol·licituds és fins el 31 de juliol de 2005 i el DARP ha dotat una partida pressupostària amb un import màxim d¿un milió d¿euros. La concessió d¿ajuts s¿articularà mitjançant la signatura d¿un contracte entre el DARP i els beneficiaris. Els contractes inclouran les actuacions que seran objecte d¿ajut i es condicionaran els ajuts al compliment de les exigències fixades en les mesures contractades. El Contracte Global d¿Explotació tindrà una durada de cinc anys.