SEQUERA | 11/07/2005  Ruralcat

12 Comunitats rebran ajuts per al cultiu de llegums

La Comissió Europea ha decidit concedir excepcions a 12 comunitats autònomes espanyoles en els requisits per als ajuts al cultiu de llegums en la campanya 2005-2006, amb la finalitat de pal·liar els problemes a causa de la sequera.

Llenties.

Brussel·les ha aprovat que els agricultors que hagin sembrat llegums de gra, però que no hagin pogut collir-les, per culpa de la "situació climàtica excepcional" a Espanya puguin beneficiar-se de la subvenció. Aquesta excepció no s'aplicarà a Galícia, Astúries, el País Basc, Cantàbria ni Canàries, segons la decisió de la CE. A les 12 CCAA restants, una explotació de llegums es beneficiarà de la mesura si les superfícies no han estat sembrades amb altres cultius fins al terme normal del període de recol·lecció de les lleguminoses de gra. Aquest sector rebrà en la temporada 2005-2006 (a partir del gener de 2006) el nou tipus de pagament únic, acordat en la reforma de la Política Agrícola Comuna (PAC), que s'atorga per hectàrea de superfície sembrada i collida. No obstant, la sequera no ha possibilitat el desenvolupament normal dels cultius i es preveuen rendiments molt inferiors als habituals, que impediran que la collita sigui rendible, segons el text de la decisió de la Comissió. A més, afegeix que l'absència de producció tindria com a conseqüència que els agricultors interessats perdessin el benefici de l'ajuda per hectàrea i que per a resoldre aquest problema "pràctic i urgent" és necessari aprovar una excepció per a la campanya en curs. L'Executiu comunitari ha aprovat formalment aquesta mesura, sol·licitada per Espanya, que ja va ser recolzada pels experts de la UE.

Informació relacionada