SANITAT VEGETAL | 10/07/2005  Ruralcat

S'inicia la campanya de lluita contra la mosca de l'olivera

El DARP pretén reduir al màxim les poblacions de mosca per tal que no afectin la producció i, especialment, la qualitat de l¿oli en les 52.000 hectàrees d¿olivera de les comarques del Baix Ebre, Montsià i Ribera d¿Ebre.

Mosca de l'olivera

Font: DARP

Aquesta campanya compta amb el cofinançament de la UE, dins del Programa de Millora de la Qualitat de l¿Oli d¿Oliva, així com del MAPA. Els tractaments es realitzen d¿acord amb les informacions que facilita el programa anomenat "Plan Dacus" que, subvencionat per la UE, efectua el seguiment de les poblacions de mosca en 91.000 hectàrees d¿oliveres de les comarques tarragonines i lleidatanes. La campanya de tractaments, que compta amb la col·laboració de les Agrupacions de Defensa Vegetal de l¿olivera de la zona, es perllongarà fins al mes de novembre i compta amb un pressupost de 469.310 euros. La mosca de l¿olivera Bactrocera (Dacus) oleae és una perillosa plaga que produeix picades a les olives per dipositar-hi els ous. En aquestes olives s¿hi desenvolupen les larves, la qual cosa provoca la seva caiguda i la infecció de fongs causa una reducció de la qualitat de l¿oli.