SECTORIAL | 10/07/2005  Ruralcat

El Govern aprova la distribució de 73,6 milions en ajuts

El Consell de Ministres ha aprovat la distribució de 73,69 milions d'euros entre les Comunitats Autònomes per als ajuts de "mínimis", per a pal·liar la incidència del sobrecost del gasoil i per a plans i programes agrícoles i ramaders.

Camps de conreu en zona desèrtica. Font: MAPA

Font: MAPA

El MAPA i les Comunitats Autònomes van fixar els criteris d'aquesta distribució en la Conferència Sectorial de juny. Per a contribuir al manteniment de la competitivitat del sector i pal·liar els efectes produïts per l'increment del preu del gasoil, el Ministeri d'Agricultura ha aprovat la distribució de 58,41 milions d'euros, que es repartiran entre 134.791 beneficiaris. Del total, el 99,14 per cent dels sol·licitants (133.632), que van consumir menys de 50.000 litres de combustible durant l'any 2004, percebran 0,06 euros per cada litre utilitzat. Els 1.159 sol·licitants restants, percebran l'ajuda màxima permesa per la Unió Europea, que ascendeix a 3.000 euros. Aquests ajuts directes es completaran amb altres mesures fiscals, entre les quals s'inclou la deducció en el mètode d'estimació objectiva de l'IRPF. Aquest mètode és el que utilitzen la majoria d'agricultors i ramaders.

Ajuts agricultura

El MAPA destinarà 458.600 euros per al finançament de programes agrícoles, que s'utilitzaran en la seva major part per al programa de lluita contra plagues. Els 38.600 euros restants es destinaran al programa per a la qualitat de les varietats vegetals i la certificació de material de reproducció.

Programes ramaders

Tanmateix, es destinaran 14,82 milions d'euros a programes ramaders com la selecció i control de rendiments ramaders, el foment de l'associacionisme agrari, la qualitat de carn de boví, l'ordenació i control de les condicions productives de les explotacions i el Pla de reestructuració del sector lleter. Les subvencions contemplades en la normativa que regula el control del rendiment lleter per a l'avaluació genètica de les femelles de les espècies bovina, ovina i caprina de raça pura destinades a la reproducció s'assignen 910.329 euros, quantitat pendent de distribució per a aquest any. Per al foment de l'associacionisme i per a la defensa sanitària ramadera es distribuiran 4,99 milions d'euros, mentre que als programes de qualitat de la carn de boví s'assignaran 1,27 milions d'euros. El MAPA ha recalcat que aquests fons es distribueixen atenent a les despeses derivades dels controls de les sol·licituds resoltes favorablement en cadascuna de les Comunitats Autònomes.

Identificació en les espècies ovina i caprina

Per a l'ordenació i control de les condicions productives de les explotacions, concretament per als sistemes d'identificació i registre dels animals de l'espècie ovina i caprina es destinaran 84 milions d'euros. Per al Pla de Reordenació del sector lleter, i concretament per al programa d'abandonament indemnitzat de la producció lletera de l'any 2004, s'assignaran 2,79 milions d'euros.