ORGANISMES | 10/07/2005  Ruralcat

Es crea l'Observatori del préssec i la nectarina

L¿Associació Catalana d¿Organitzacions de Productors de Fruita, Catalonia Qualitat, ha posat en marxa el primer observatori de l¿Estat espanyol per al mercat del préssec i la nectarina.

Préssecs.

En aquest nou organisme hi participen 14 entitats de Lleida, Tarragona i Girona que representen gairabé la meitat de la superfície productiva del préssec i la nectarina de Catalunya. L¿objectiu d¿aquest observatori és convertir-se en un instrument de gestió del mercat durant la campanya d'aquestes dues varietats de fruita, mitjançant el subministrament d¿informació periòdica i fiable. El centre permetrà disposar d¿un element objectiu i públic que declarari les situacions de crisis, en base a una estadística. Quan finalitzi la campanya, durant el mes d¿octubre, l¿Associació farà una valoració pública de l¿evolució de la producció de préssecs i nectarines. Per això, comptarà amb una base de dades que possibilitarà, a curt termini, realitzar un estudi comparatiu de diferents tipologies i les seves diferents evolucions. El nou observatori serà un referent útil pels associats a Catalonia Qualitat, que podran comparar preus, situacions de producció, estocatge i evolució del mercat al llarg de tot l¿any. Actualment, França i Itàlia ja disposen d¿aquesta eina per gestionar el mercat. Els francesos compten amb el Service de Nouvelle de Marchés, creat al 1997. En el cas italià, és el Centro Servici Ortofrutticolo (CSO) l¿encarregat d¿analitzar la producció destinada al mercat alemany.