PRODUCTES FITOSANITARIS | 07/07/2005  Ruralcat

Programa danès de reducció d'ús de pesticides

Us presentem un informe sobre el pla de reducció d¿aplicació de pestidides a Dinamarca, elaborat per Pesticide Action Network (PAN-Europa), que resumeix les experiències de 20 anys reduint l'ús i els riscos dels pesticides a Dinamarca.

Tractor danès. Font: PAN-EUROPE

Font: PAN-EUROPE

La reducció d'ús de productes fitosanitaris va començar a Dinamarca l'any 1986, amb el primer Pla governamental d'Acció contra els Pesticides. Aleshores, es va detectar un increment en l'ús dels pesticides i un seriós descens de la vida salvatge en les terres de cultiu a principi dels 80. La diversitat de plantes salvatges en els cultius, per exemple, s'havia reduit un 60% entre 1970 i 1990, i la captura de perdius va caure un 70% entre 1970 i 1985. Mitjançant una série d'investigacions i anàlisis que mesuraven quantitativa i qualitativament l'ús de pesticides, es van desenvolupar un seguit de mètodes i estratègies per combatre i reduir al màxim la seva aplicació en els conreus:
  • Servei d'extensió i grups de protecció de les plantes
  • Dur els registres de granges i metes específiques de cultius
  • Canvis en l'esquema aprovat de pesticides
  • Impostos sobre els pesticides
  • Produccions lliures de pesticides
PAN-Europa creu que l'experiència danesa, en la qual la difusió de consignes i la creació de consciència col·lectiva és fundamental, pot ser molt rellevant per a altres països europeus. Així doncs, segons l'informe, les principals raons per a la reducció de l'ús de pesticides són:
  1. Protegir a consumidors i treballadors rurals dels riscos sobre la salut i els efectes perjudicials resultants de l'ús de pesticides i de la seva ingestió a través d'aliments i aigua
  2. Protegir el medi ambient dels efectes perjudicials dels pesticides, directes i indirectes, en camps de cultiu, cursos d'aigua i hàbitat naturals