RECONVERSIÓ FRUITA | 05/07/2005  Ruralcat

Llum verda al Pla de reconversió de plantacions de fruita dolça

La Taula Sectorial de la Fruita Dolça ha donat el vist-i-plau a la proposta del Pla de Reconversió de Plantacions de la Fruita. L¿acord s'ha produït desprès de la reunió entre els representants del DARP i de les diferents organitzacions del sector a Lleida.

Imatge de la taula sectorial celebrada a Lleida

Font: DARP

El desplegament del Pla de Reconversió vol possibilitar que els productors puguin implantar varietats de més fàcil comercialització i amb una demanda més alta. Aquest Pla preveu un ajut a la reconversió de determinades varietats, lligat a una nova plantació amb varietats ¿recomanades¿. Segons el pla, la superfície total a reconvertir a Catalunya durant els pròxims quatre anys serà de 6.000 hectàrees. La mesura aprovada permetrà la reconversió varietal d¿unes 1.500 hectàrees anuals, que equival a prop del 10% de la superfície productiva actual. Per tal de tirar endavant amb aquest Pla s¿establirà una línia d¿ajuts en la qual s¿hi podran acollir tots els fructicultors de Catalunya, bé sigui a títol individual o bé a través d¿una Organització de Productors de Fruites i Hortalisses. Cal destacar que no serà objecte de subvenció l'arrencada i plantació de la mateixa espècie i varietat, ja que això seria substitució i no reconversió de plantacions. El termini d¿execució dels plans, per a cada beneficiari, es fixa en els 4 anys de durada total del Pla de Reconversió.