ENTREVISTA AMB PAOLO BALSARI | 04/07/2005  Ruralcat

"El futur s'encamina a reduir la quantitat de producte fitosanitari que s'aplica"

El Departament d'Agricultura ha organitzat el 8è Workshop sobre tècniques d'aplicació de fitosanitaris en cultius arboris, on ha tingut un paper destacat Paolo Balsari, investigador i docent de la Università degli Studio a Torí. Amb ell parlem del panorama europeu actual en tècniques d'aplicació de pesticides i de com veu el futur en aquest camp d'investigació.

investigador i professor de la Universitat de ToríQuines són les properes millores que es podran veure a les actuals tècniques d'aplicació de productes fitosanitaris a Europa? Des del meu punt de vista necessitem millorar molt la formació dels agricultors en l'ús dels polvoritzadors. A més, hem de tenir millors polvoritzadors, més eficients, el que significa que hem d'introduir a Europa la norma d'inspecció de polvoritzadors ja existents, per exemple, cada dos anys, i la norma de certificació de nous polvoritzadors abans que arribin al mercat. Això no està passant en aquests moments i necessitem saber que en el moment que comprem un polvoritzador funcionen correctament, tenint present que tenen un gran impacte ambiental. En la seva opinió, quin camí seguiran les tècniques d'aplicació de fitosanitaris en el futur? Crec que el futur s'encamina cap a reduir la quantitat de producte fitosanitari que s'aplica, probablement l'ús de sensors electrònics serà el proper pas en aquesta direcció. Això permetrà dirigir correctament la polvorització cap a l'objectiu correcte i no aplicar productor on no és necessari. Un altre pas serà aconseguir millors sistemes de reciclatge que puguin recollir el producte que no ha arribat al seu objectiu. Aquests dos objectius van encaminat a reduir l'impacte mediambiental de l'aplicació de productes fitosanitaris. Avui en dia, quins són els centres o països capdavanters en les investigacions en aquest camp d'estudi? Hi ha uns quants centres a Itàlia, Alemanya, a Anglaterra, i a Lleida, que té un bon laboratori. Alguns altres estan sorgint a altres països que estan intentant millorar en aquest camp, invertint en investigació i en qualitat dels productes.

"L'objectiu d'una trobada com la d'avui és conèixer investigadors d'altres països i debatre a un nivell internacional."

Com es realitza la transferència de coneixements entre els centres d'investigació i la resta de persones implicades en l'aplicació de pesticides? Workshops com el d'avui són una manera de donar a conèixer els seus resultats, i també hi ha altres maneres, com publicar a diferents tipus de diaris i revistes. Dins de cada país també fan formació i trobades amb els agricultors per explicar quins avenços estan fent. La majoria de les accions es fan directament a cada país. L'objectiu principal d'una trobada com la d'avui és conèixer investigadors d'altres països i debatre sobre el present i el futur del nostre camp d'investigació a un nivell internacional. Com s'està formant els agricultors en aquest tipus de tècniques d'aplicació de productes fitosanitaris? Hi ha grans diferències entre els països europeus. Ara mateix estem esperant una proposta de directiva europea respecte la certificació de pesticides, que serà examinada en breu pel Parlament Europeu i que esperem que estigui llesta el 2007. En aquesta directiva s'incideix molt en la formació i es donen les bases comunes a seguir en aquesta formació, com ara el nombre d'hores, les matèries a impartir i com impartir-les. Com afecta la normativa europea a la recerca per desenvolupar noves i millors tècniques d'aplicació d'aquest productes respectuoses amb el medi ambient? Afecten força. En alguns països, especialment al nord d'Europa, fa temps que ja s'apliquen mesures de respecte al medi ambient. Als països de la Mediterrània estem anant en aquesta direcció, per tal de seguir la directiva europea i trobar solucions per reduir els danys al medi ambient de l'aplicació de fitosanitaris.

"Es busca la millora de l'agricultura ecològica i l'agricultura sostenible amb una adequada aplicació de pesticides."

Cap a on tendeix la normativa de la Unió Europea? La prioritat a la Unió Europea és reduir la quantitat de pesticida utilitzat, així que es busca la millora de l'agricultura ecològica i l'agricultura sostenible amb una adequada aplicació de pesticides. Les altres línies principals de treball es focalitzen en la millora de la formació dels agricultors i en l'aprovació de les directives d'inspecció i certificació de polvoritzadors.

"La recerca en aquest camp s'ha desenvolupat més a Europa que als Estats Units o altres països."

Investigadors dels Estats Units i Austràlia assisteixen a aquest Workshop a Barcelona, quines diferències destacables hi ha entre les seves tècniques i les europees? No hi ha gaire diferències. Un fet important a Europa és que produïm la majoria dels components dels polvoritzadors, així que tenim una gran tradició de fabricants d'aquest tipus de maquinària. Crec que per aquesta raó, la recerca en aquest camp s'ha desenvolupat més a Europa que als Estats Units o altres països.