Consell Econòmic i Social d'Espanya | 30/06/2005  Ruralcat

Anàlisi i perspectives del sector primari a la Unió Europea

El Consell Econòmic i Social d'Espanya (CES) ha elaborat un informe que analitza l'estructura dels sectors agrari i pesquer a la UE, les polítiques comunitàries, les produccions espanyoles, i els escenaris de futur amb els reptes i estratègies tant per a l'agricultura com per a la pesca.

Logotip CES. Font: CES

Font: CES

Segons l'informe del CES, els reptes als quals s'enfronten les activitats agrícoles i ramaderes a Europa són, a més de la reforma de la PAC, la progressiva liberalització del comerç internacional, l'ampliació de la Unió Europea i la concentració de la distribució dels productes agroalimentaris. El CES afirma que la reforma de la PAC manté el repartiment de les ajudes en detriment dels sectors, territoris i agricultors que més ho necessiten i, en particular, de l'explotació familiar agrària econòmica, social i territorialment sostenible. L'informe exposa la falta de legitimitat social del nou sistema d'ajudes, la creixent liberalització del comerç, que introdueix una pressió creixent sobre el sector agrari que amenaça l'explotació familiar, així com el possible augment d'ajudes dels nous socis europeus que anirà en detriment dels estats membres que actualment reben transferències. La distribució de productes agraris i subministraments a agricultors estan concentrats, fet que resta eficàcia al mercat com organisme regulador de preus en perjudici dels agricultors i dels consumidors, segons el CES. En la presentació de l'estudi els Secretaris Generals van valorar l'esforç i la importància d'aquesta iniciativa que, segons van manifestar, arriba en un moment oportú per valorar els previsibles escenaris d'un nou ordre mundial i per a definir el marc que va a desenvolupar-se el sector primari, proposant estratègies per a garantir el desenvolupament sostenible de l'agricultura i la pesca.