EFECTES SEQUERA | 29/06/2005  Ruralcat

La CE aprova les mesures per pal·liar els efectes de la sequera a la ramaderia

La Comissió Europea ha aprovat una sèrie de mesures sol·licitades pel govern espanyol per a pal·liar els costos addicionals que causats per la sequera en la ramaderia.

Vaques nodrisses. Font MAPA

Vaques nodrisses. Font MAPA

En un comunicat, el Ministeri d'Agricultura (MAPA) ha explicat que el Comitè de gestió de pagaments directes de la CE ha escurçat el període de retenció per al bestiar oví i caprí, que acaba el 30 de juny en lloc del 7 d'agost. A més, s'avança a 16 d'octubre o 1 de novembre la data d'inici de pagaments de les primes de tots els sectors ramaders. Segons indica el MAPA, per poder cobrar les primes de la Política Agrària Comuna (PAC), els ramaders d'oví i caprí haurien d'haver mantingut a tot el seu ramat sense canvis durant cent dies a partir del 29 d'abril, data de finalització del termini per a la presentació de les sol·licituds d'ajudes. També afegeix que sense aquestes mesures el període hauria acabat el 7 d'agost i hauria suposat mantenir el ramat complet durant tot el pròxim mes de juliol i part d'agost. Això hagués suposat seriosos inconvenients a conseqüència de la greu escassesa de pastura a causa de la sequera d'aquest any. El Ministeri assenyala que la Comissió, a proposta d'Espanya, ha aprovat una reducció d'aquest període de retenció a 62 dies en lloc dels 100, pel que aquest període s'acaba 30 juny. Aquest fet permetrà que els ramaders puguin mobilitzar els seus ramats amb llibertat a partir d'aquesta data. El MAPA indica que també s'ha aprovat que els pagaments de la major part de les primes ramaderes de la PAC es puguin avançar i realitzar abans de l'1 de desembre, que és la data que es preveu en la normativa d'aplicació. Això suposarà un avenç en els recursos financers dels ramaders que serà de gran utilitat per a afrontar els darrers mesos de l'any. Així, a partir del 16 d'octubre, les Comunitats Autònomes que es trobin en disposició de fer-ho, podran pagar la totalitat de l'ajuda als productors de llet de vaca i els pagaments addicionals que rep el sector boví de carn. Quinze dies més tard, a partir del 1 de novembre, es podran pagar les primes del bestiar oví i caprí i la prima a la vaca nodrissa.