DEL 20 AL 21 D'OCTUBRE | 29/06/2005  Ruralcat

5è taller "Norma UNE-EN-ISO/IEC17025 als laboratoris d'anàlisi microbiològica"

Els propers dies 20 i 21 Cabrils serà l'escenari d'un taller que té per objectiu treballar d¿una manera pràctica les sistemàtiques per a la implantació dels requisits definits en la norma UNE-EN-ISO/IEC17025 en els laboratoris d'anàlisi microbiològica.

Imatge del tríptic del taller

La metodologia a seguir és un sistema didàctic basat en una introducció teòrica a cadascun dels temes que es detallen en el Programa, en la presentació d¿exemples, i la posterior discussió de sistemàtiques entre els assistents. El programa, que es realitzarà en horari partit, de 9.00 h a 13.00 h i de 15.00 h a 17.30, és el següent:
 • Introducció als requisits de gestió i tècnics per l¿implantació d¿un sistema de qualitat.
 • Procediments Normalitzats de Treball.
 • Medis de cultiu i reactius de microbiologia.
 • Preparació i ús.
 • Soques de col·lecció i materials de referència:
  1. Preparació i ús.
  2. Conservació i control.
 • Contaminació ambiental i de superfícies:control i actuacions.
 • Cabines de flux laminar i de seguretat biològica: control i actuacions.
 • Gestió de mostres i informes d¿assaigs.
 • Expressió de resultats.
 • Gestió d¿equips.
 • Calibratge i verificació de:
  1. Balances i granataris.
  2. pHmetres.
  3. Equips tèrmics.
  4. Autoclaus.
 • Control de qualitat dels resultats.
 • Si voleu més informació o formalitzar la inscripció podeu adreçar-vos als organitzadors:

  Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca
  Laboratori Agroalimentari

  Crta. de Vilassar de Mar a Cabrils, s/n
  08348 Cabrils
  Tel. 93 750 82 11 (ext. 236)
  jrabasseda@gencat.net