ACORDS DE GOVERN | 28/06/2005  Ruralcat

El Govern subvenciona tres entitats professionals del sector amb 900.008 euros

El Govern de la Generalitat destinarà un total de 900.008 euros a tres entitats professionals del sector agrari, 604.948 euros a Unió de Pagesos, 179.460 euros a JARC i 115.600 euros a ASAJA-AEALL.

Logos sindicats

Els ajuts serviran per a que les entitats puguin desenvolupar la seva tasca en els sindicats agraris i, en el cas d¿UP, per la representativitat que li atorga el resultat obtingut a les eleccions a les Cambres Agràries. Fundat el 1974, i legalitzat com a organització professional agrària el 1977, Unió de Pagesos aplega pagesos, ramaders i forestalistes, homes i dones, de tot Catalunya, associats lliurement per defensar d'una forma solidària els seus interessos i per aconseguir millorar les seves condicions de vida i de treball. L¿entitat defensa els interessos professionals i socials de les explotacions familiars agràries i és l'interlocutor d'aquests interessos davant les administracions i tots els agents del sector agrari. La JARC va néixer el 23 de juny de 1997, fruit de la fusió de tres organitzacions professionals agràries que tenien totes elles una important trajectòria i prestigi en el sector. Es tracta de Ramaders i Pagesos de Catalunya, Joves Agricultors de Girona i la Unió de Sindicats Agraris de Catalunya (USAC) a Lleida. És per això que, tot i ser una entitat de nova creació, la JARC compta amb l'experiència i el treball de persones que pertanyen a aquestes organitzacions agràries des de la dècada dels setanta. L¿organització ASAJA és una de les entitats més veteranes en l¿àmbit de l¿Estat espanyol i va ser fundada el juliol del 1989, fruit de l¿acord de la fusió entre tres antigues associacions. Es va convertir aleshores en la major organització professional agrària de l¿Estat espanyol amb més de 200.000 afiliats que actualment treballen en explotacions de forma directa, tant siguin propietaris o arrendataris o com a membres de famílies que col·laboren en les tasques de les explotacions. ASAJA s¿ocupa de la representació, la gestió, la defensa i el foment dels interessos d¿aquests professionals del sector agrari en col·laboració, en moltes ocasions, amb organitzacions sectorials o territorials.