AJUTS R+D+I | 26/04/2010  DAR

El DAR convoca els ajuts per al foment de R+D+I i per a projectes pilot innovadors

El Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) ha convocat per al 2010 els ajuts per al foment del plantejament i redacció de projectes de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+i) en el sector agrari i alimentari i els ajuts per a la realització de projectes pilot innovadors per al desenvolupament de noves tecnologies, productes i processos per fer front al canvi climàtic i donar suport a les energies renovables, la gestió de l'aigua i la biodiversitat, com publica el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 20 de maig de 2010.

laboratori042610supral

 

Amb aquesta Ordre es disposarà, per al foment del plantejament i redacció de projectes de R+D+i en el sector agrari i alimentari i per a la redacció de projectes pilots innovadors d'un pressupost, entre el DAR i el FEADER, de  més de 800.000 euros.
 
Poden ser persones beneficiàries dels ajuts les empreses agràries i agroalimentàries, les seves agrupacions i/o associacions i/o cooperatives. En el cas d'empreses agroalimentàries, que estiguin inscrites en el Registre d'indústries Agràries i Alimentaries de Catalunya (RIAAC).   
 
Les persones beneficiàries, per rebre l'import de les subvencions, han d'estar al corrent de les obligacions amb l'Administració tributària i la social en el moment en què el DAR realitzi les comprovacions corresponents amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social, així com no tenir deutes de cap mena amb la Generalitat de Catalunya.
 
Mitjançant el Programa de Desenvolupament Rural (PDR) 2007-2013, al llarg dels anys 2008 i 2009 s'ha fomentat, per part de la direcció general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries del DAR, la redacció de projectes de R+D+i del sector agrari i alimentari, orientats a la creació de noves tecnologies, productes i processos. Al llarg d'aquests dos anys 2008 i 2009 s'han finançat, un total de 14 i 24 projectes per un import total de 255.231 i 325.964 euros respectivament.
 
Enguany, a més de l'ajuda a la redacció de projectes, que ja es venia donant els dos darrers anys, s'ajudarà també a la realització de projectes pilots innovadors, liderats per les empreses o cooperatives del sector agrari i agroalimentari o Comunitats de Regants en col·laboració amb centres d'investigació i recerca, universitats o consultories tècniques. Aquests projectes pilot han de tenir com a finalitat: mitigar els efectes del canvi climàtic; donar suport al desenvolupament d'energies renovables; millorar la gestió de l’aigua i conservar la biodiversitat, entre d'altres.