SOL·LICITUD TELEMÀTICA D'AJUTS | 26/04/2010  DAR

Ja es poden sol·licitar en línia alguns ajuts del DAR

El Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) posa a l'abast la tramitació electrònica de la sol·licitud d'alguns ajuts, a fi d'agilitzar i facilitar al màxim la tramitació de la sol·licitud a les entitats sol·licitants. Amb aquest propòsit, la sol·licitud només es podrà tramitar electrònicament.

sol·licitud042610cont

 

Aquest mitjà presenta molts avantatges, tant per a l'administració com per a les empreses. En primer lloc agilitza el procés de tramitació, ja que les dades arriben de forma immediata a l'òrgan gestor. Evita haver de desplaçar-se per lliurar la documentació amb el conseqüent estalvi de temps i de diners en desplaçaments. L'enviament es pot fer les 24 hores del dia, els set dies de la setmana, per tant no hi ha una restricció horària associada a l'horari de les oficines de registre presencials. D'altra banda, s'estalvia paper perquè la tramesa es realitza de forma electrònica.
 

Cal aconseguir un certificat digital

Per poder fer la sol·licitud via electrònica, únicament cal l'accés a l'Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya via Internet i disposar del certificat digital que us permetrà signar electrònicament el formulari atorgant-li validesa.
Podeu obtenir un certificat digital contactant amb qualsevol de les entitats certificadores reconegudes per CATCERT.
 
Els ajuts per al foment d'actuacions de desenvolupament del medi rural i pesquer, per ordre AAR/240/2010, de 12 d'abril (DOGC núm. 5611 - 20/04/2010) es poden tramitar ja via electrònica. El termini de sol·licitud finalitza el 20 de maig.