REFORMA DE LA PAC | 27/06/2005  Ruralcat

S'inicia el Pagament Únic a les 70.000 explotacions agrícoles

El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca inicia la comunicació a les 70.000 explotacions agrícoles censades a Catalunya dels imports i hectàrees de referència que serviran de base per distribuir els ajuts del règim de Pagament Únic.

Camp panís

Camp Panís Vallebre. Font: DARP

Es tracta d'un nou sistema de suport a l'agricultor que requereix el manteniment de les superfícies en condicions correctes d'acord amb les bones pràctiques agràries i els criteris de condicionalitat, i que no va lligat a l'activitat productiva. Amb aquesta primera assignació d'imports i d'hectàrees, més de 705.000 a tot Catalunya, s'obre una primera fase d'al·legacions que clourà el proper 15 de setembre i que ha de permetre fixar els Drets que li corresponen a cada productor. Els imports i la superfície han estat calculats sobre un període de referència que inclou els anys 2000, 2001 i 2002, per a tots els sectors, llevat de l'oli d'oliva i l'oliva de taula, en el qual també es té en compte l'any 1999. A més, en aquesta primera comunicació, els agricultors rebran un petit dossier amb un seguit de taules de valors per a cada un dels sectors inclosos en el pagament únic: cultius herbacis, producció d'oli d'oliva i oliva de taula, farratges deshidratats, oví-cabrum, vaques alletants, vaquí de carn i sacrifici de bovins.

Un règim d'ajudes vinculat a la reforma de la Política Agrícola Comuna

Les disposicions que regulen actualment les ajudes als productors agrícoles són un reglament comunitari aprovat l'any 2003 i altres de concordants, que s'han començat a aplicar aquest 2005. Aquests canvis, que persegueixen diferents objectius com facilitar l'ampliació de la Unió Europea, definir el futur de la nostra agricultura o complir les normes de la Organització Mundial del Comerç, són els que fixen les característiques del règim de Pagament Únic i altres règims d'ajuts, a nivell estatal. Una Ordre del DARP, publicada el passat 13 de juny al DOGC, estableix el nou procediment aplicable a Catalunya per a l'assignació dels drets d'ajut als agricultors beneficiaris d'aquest règim.