DESENVOLUPAMENT AGRÍCOLA | 27/06/2005  Ruralcat

Primer pas per tirar endavant l'elaboració del Llibre Blanc de l'Agricultura Ecològica

La Taula Sectorial de l'Agricultura Ecològica, que s'ha reunit a la seu principal del DARP a Lleida, ha acordat tirar endavant amb el Llibre Blanc de l'Agricultura Ecològica que permeti dissenyar i concretar un Pla d'Acció Sectorial.

Taula Sectorial Agricultura Ecològica

Taula Sectorial d'Agricultura Ecològica. Font: DARP

Aquest document comporta l¿elaboració d¿una diagnosi del sector, l¿adopció d¿unes estratègies d¿intervenció i l¿establiment d¿unes propostes d¿actuació mitjançant una metodologia participativa. Aquest Llibre Blanc de l¿Agricultura Ecològica és un dels punts previstos en l¿acord que els tres partits que integren el Govern de la Generalitat, van signar i que s¿ha donat a conèixer com el Pacte del Tinell. La taula sectorial, que ha comptat amb representants del DARP i de les diferents organitzacions professionals agràries i cooperatives de Catalunya, ha decidit crear una comissió de suport i seguiment per tal de posar-se a treballar en l¿elaboració d¿aquest Llibre Blanc. La comissió de suport i seguiment del Llibre Blanc de l¿Agricultura Ecològica estarà integrada per representants de l¿Administració, de les diferents organitzacions professionals i cooperatives agràries, universitats, consumidors, recerca i certificació. El calendari per al Llibre Blanc preveu que, després de diverses reunions en les que s¿aniran presentant les ponències introductòries i en les que també s¿anirà mostrant tot el treball de camp que es realitzi, el pròxim mes de setembre ja estigui a punt la redacció d¿una primera versió. La segona versió es podrà veure durant el mes d¿octubre i el mes de novembre es preveu que es pugui redactar la revisió final, per tal que durant el pròxim mes de desembre ja pugui quedar totalment llest per ser publicat.