INVESTIGACIÓ | 27/06/2005  Ruralcat

La UdL obté cultius transgènics resistents a plagues d'insectes

Investigadors del Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal de la Universitat de Lleida (UdL) han participat en el desenvolupament de cultius transgènics resistents a plagues d'insectes.

Eruga dormidora del panís

Eruga dormidora del panís. Font: DARP

Es tracta de Paul Christou, investigador d'ICREA, i Teresa Capell, investigadora del programa Ramón y Cajal, i els resultats del seu projecte han estat publicats a la revista Proceedings of the National Academy of Sciences. Amb aquest estudi s'han obtingut plantes, modificades genèticament, que generen pesticides als quals els insectes no poden desenvolupar immunitat. Aquests resultats impliquen beneficis ambientals, econòmics i de salut no només per als consumidors, sinó també per a les persones que estan en contacte amb pesticides, principalment agricultors a petita escala en els països en vies de desenvolupament. Christou i Capell han modificat un gen anomenat Bt per tal que resulti més difícil que els insectes desenvolupin resistència. El gen Bt, del bacteri Bacillus thuringiensis, presenta inclusions cristal·lines formades per protoxines que contenen d-endotoxines amb activitat específica contra insectes. Avui dia, aquest gen ja ha estat incorporat a algunes plantes perquè produeixin un insecticida intrínsec, però els científics temen que l'ús massiu de pesticides comercials doni lloc a insectes resistents a aquest gen. Per això, el personal investigador del present estudi ha augmentat la resistència del gen Bt. En concret, ha aconseguit unir el gen Bt original a un segment d'un altre gen anomenat RB. Aquesta modificació permet que la toxina produïda es pugui unir a més tipus de molècules del sistema digestiu dels insectes i que, per tant, resulti més letal. Encara que les plantes que contenen el gen BtRB han demostrat un percentatge d'eficàcia molt superior a l'hora d'eliminar larves d'insectes que les plantes que contenen el gen Bt, s'hauran de fer noves proves per assegurar que els cultius no són tòxics ni provoquen al·lèrgia als humans.