AJUTS | 12/09/2019  Ruralcat

Agricultura atorgarà ajuts per compensar les pèrdues al sector de l'avellana

El DARP ha rebut 217 sol·licituds d’ajuda directe i 51 per acollir-se a crèdits específics per a joves pagesos amb superfície d’avellaner.

Els ajuts permetran pal·liar la situació econòmica dels titulars d’explotacions

Els ajuts permetran pal·liar la situació econòmica dels titulars d’explotacions

Un total de 217 agricultors han sol·licitat al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació una ajuda directa per compensar les pèrdues al sector de l’avellana afectat per la davallada de la renda durant 2018

Està previst que el Departament destini 390.000 euros d’ajuts extraordinaris directes i 97.000 euros per l’ajut de compensació de càrregues financeres.

Les ajudes directes sol·licitades, que corresponen a unes 2.000 hectàrees aproximades de conreu d’avellana, permetran pal·liar la situació econòmica dels titulars d’explotacions afectades per les condicions meteorològiques de l’any 2018, especialment les fortes ventades del mes de març i les pluges durant la recol·lecció.

El Departament d’Agricultura també està donant suport al sector de l’avellana habilitant la línia de crèdits de l’Institut Català de Finances (ICF), bonificant el 100% dels interessos de tot el període i la comissió d’obertura, amb un import màxim de 2.000 euros per beneficiari i any. Les 51 sol·licituds aprovades comporten un import d’1.332.400 euros i corresponen a 572 hectàrees de conreu de l’avellana. A més, el Departament també facilita i avala els crèdits de manera individualitzada i durant tres anys a la línia de l’ICF Agrocrèdit Circulant.

Dins l’estratègia d’impuls al sector de l’avellana, el Departament està treballant conjuntament amb diferents institucions i entitats per organitzar durant el mes d’octubre un programa d’activitats de promoció d’aquest producte sota el nom de “Temps d’avellana” a Girona i Tarragona.

Font: DARP