AJUTS | 12/09/2019  Ruralcat

Convocatòria del Programa InnoCámaras per implantar solucions innovadores a les pimes de Barcelona

La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, conjuntament amb la Cambra de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona convoca el programa InnoCámaras per l’any 2020.

Aquesta convocatòria pretén donar suport a  solucions innovadores a les pimes

Aquesta convocatòria pretén donar suport a solucions innovadores a les pimes

Es podran presentar al programa les pimes, micropimes i persones inscrites en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la demarcació territorial de la Cambra de Comerç de Barcelona.

Aquesta convocatòria pretén donar suport a solucions innovadores a les pimes mitjançant una metodologia que combina l'assessorament i els ajuts directes a la innovació

La implementació de les solucions innovadores es realitza en dues fases que consistiran en un assessorament individualitzat gratuït per diagnosticar àrees prioritàries de millora i elaborar recomanacions d’innovació de producte/servei i la implantació de solucions mitjançant un proveïdor que durà a terme un pla personalitzat d’implantació com a resultat d’un informe de recomanacions previ. 

En paral·lel, en el marc del Programa, també s’organitzaran jornades de sensibilització, fòrums, trobades empresarials i amb entitats públiques de RDI i altres accions de promoció de la innovació.

El Programa InnoCámaras s'emmarca dins del Programa Operatiu Plurirregional del programa FEDER i compta amb un pressupost de 178.640,00 euros. La data límit per participar és el 18/12/2019.

Font: Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Informació relacionada