AJUTS | 12/09/2019  Ruralcat

Segona convocatòria per a realitzar projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT)

La Direcció General d’Administració Local del Departament de Presidència ha publicat la segona convocatòria dels Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT).

Els PECT són iniciatives que articulen uns projectes amb operacions i actuacions per a la transformació econòmica del territori, que tenen un fort component d'innovació

Els PECT són iniciatives que articulen uns projectes amb operacions i actuacions per a la transformació econòmica del territori, que tenen un fort component d'innovació

El PECT ha d'estar format per un mínim de quatre membres, entre les entitats sòcies i les entitats participants no beneficiàries, inclosa l'entitat representant. Els ajuntaments i els consells comarcals únicament poden actuar com a entitat representant d'un PECT. Una mateixa entitat beneficiària, pot ser-ho, com a màxim, de cinc PECT.

La dotació màxima d'aquesta convocatòria és de 43.172.063,00 euros, els quals provenen del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. La taxa màxima de cofinançament de la despesa elegible és del 50%.

Els imports per eixos prioritaris que es podran concedir són els següents:

Eix prioritari 1: Potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació: 21.600.000,00 d'euros
Eix prioritari 2: Millorar l'ús i la qualitat de les TIC i l'accés a aquestes tecnologies: 2.100.000,00 d'euros
Eix prioritari 3: Millorar la competitivitat de les pimes: 7.800.000,00 d'euros
Eix prioritari 4: Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors: 4.500.000,00 d'euros
Eix prioritari 6: Conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos: 7.172.063,00 d'euros

La data límit per a participar és el 15/11/2019.

Font: Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

El més llegit

Publicada la fitxa tècnica “Desherbatge mecànic dels cereals d’hivern amb la grada de pues flexibles”

L’Oficina de l’Agricultura de Precisió es renova amb un disseny més visual i nous continguts

Les dones representen el 40% de l’ocupació al sector agroalimentari català