ELECCIONS CCPAE | 27/04/2010  DAR

Avui es celebren eleccions al Consell Català de la Producció Agrària Ecològica

Durant el dia d'avui, fins a les cinc de la tarda, tindran lloc les eleccions a membres de la Junta Rectora del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE).

eleccionsCCPAEcont

 

Aquesta renovació de l'òrgan de govern del CCPAE afecta a sis del total de dotze membres, i l'elecció es realitza mitjançant llistes obertes per subsectors.
 
Del resultat dels comicis sortiran la meitat dels vocals de l'òrgan de govern, que s'estructura de la següent manera per a mantenir paritat d'interessos: del total de 12 membres, se n'escullen 6 mitjançant llistes obertes (3 representants del subsector de la producció i 3 del subsector de l'elaboració, la importació de països tercers i/o la comercialització), i se'n proposen 6 (3 representants de l'Administració i 3 representants dels consumidors).
 
Els inscrits que no hagin demanat el vot per correu podran dipositar el seu vot a les meses electorals preparades a les Oficines Comarcals d'Amposta, Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Tremp i Vic. Els operadors hauran de dirigir-se a la seu de la demarcació territorial que els pertoqui i votar a les urnes dels subsectors corresponents.
La proclamació de resultats es durà a terme el 30 d'abril i la nova Junta Rectora es constituirà el 10 de maig.