AJUTS | 13/09/2019  Ruralcat

Convocats els ajuts COSME per a la internacionalització de clústers europeus

Aquest programa se centrarà en la promoció de la internacionalització de clústers on els consorcis interessats tindran l’oportunitat de desenvolupar una estratègia internacional conjunta.

Els clústers hauran de demostrar que potencien la innovació a les pimes

Els clústers hauran de demostrar que potencien la innovació a les pimes

Els objectius principals del programa són intensificar la col·laboració entre clústers i xarxes de negocis de forma transfronterera; promoure les associacions estratègiques paneuropees de clústers per a internacionalitzar-se i liderar la cooperació internacional de clústers a àrees d'interès estratègic cap a tercers països fora d’Europa; i, per últim, donar millor suport a les pimes en la competència global.

Aquest programa se centrarà en la promoció de la internacionalització de clústers on els consorcis interessats tindran l’oportunitat de desenvolupar una estratègia internacional conjunta i de donar suport a la internacionalització de les pimes més enllà d’Europa, incloent-hi a àrees temàtiques emergents.

Els consorcis participants han d'estar formats per entitats legals que representin a un clúster o a una xarxa de negoci. Els clústers hauran de demostrar que potencien la innovació a les pimes. Cada consorci ha d'estar format per com a mínim tres entitats legals de tres països COSME diferents, dels quals almenys dos siguin de la UE.

Aquesta convocatòria té tres tòpics: 

Suport a accions preparatòries per a la configuració del nou Clúster Europeu Estratègic per a la Internacionalització 

Suport a la implementació, proves i desenvolupament posterior del nou Clúster Europeu Estratègic per a la Internacionalització 

Dades i aplicacions d’observació de la Terra

Les estratègies d’internacionalització han de permetre la cooperació amb els socis de tercers països per exportar productes i serveis d’alt valor afegit i intensius en coneixement basats, entre d'altres, en dades i serveis de Copernicus.

El programa compta amb un pressupost de 8,3 milions d’euros i la data límit per a participar és el 30/10/2019.

Font: Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència