pressupost 2014 | 27/11/2013  Ruralcat

Agricultura calcula el pressupost del 2014 en 315 milions d'euros

Incloent una despesa financera de 13 milions en préstecs al sector productiu i recursos finalistes per valor de 23 milions, el pressupost global puja un 4,3%

Un moment de la compareixença. Font: DAAM

Un moment de la compareixença. Font: DAAM

El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, ha comparegut al Parlament per informar sobre el pressupost del Departament per al 2014. Pelegrí ha posat en valor el fet que es manté la despesa del pressupost prorrogat del 2013 i fins i tot s’incrementa en un 4,3 % si s’afegeix la despesa financera prevista en aquest pressupost 2014 (13 milions d’euros destinats a l’atorgament de préstecs als sectors productius per a la realització d’inversions que coadjuvin al creixement econòmic i la creació de llocs de treballs) i la despesa finançada amb recursos finalistes (23,1 milions d’euros provinents de la Unió Europea per al foment del sector agrari).

Així, els trets fonamentals del Pressupost 2014 del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) es resumeixen en els següents punts:

  • El pressupost del Departament el seu import global, tenint en compte tant la despesa financera com la finançada amb recursos finalistes, ascendeix a 314,9 milions d’euros la qual cosa representa un increment del 4,3 % respecte del prorrogat 2013.
  • S’estima que s’obtindran recursos addicionals que aniran directament al sector d’entre 400 i 500 milions d’euros procedents d’altres administracions i de taxes i altres ingressos, la qual cosa implica que el sector podrà disposar d’uns recursos per al 2014 d’entre 715 i 800 milions d’euros.
  • S’han consignat 13 milions d’euros destinats al finançament d’inversions de les empreses del sector amb interessos totalment bonificats per tal de millorar la seva capacitat productiva i possibilitar la creació d’ocupació.
  • Es dóna un impuls a les inversions destinades als regadius del Segarra-Garrigues amb l’objectiu d’assolir el 2017 les 24.195 hectàrees regables.
  • Es continuen garantint les aportacions del Departament al Programa de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu de la Pesca amb l’objectiu de modernitzar i millorar l’activitat productiva d’aquests sectors assegurant l’obtenció dels recursos provinents de la Unió Europea.
  • Es reforçaran les actuacions destinades a la prevenció d’incendis forestals, que s’incrementen en 5 milions d’euros.
  • Es vetllarà el màxim possible per la prevenció i control de la sanitat animal i vegetal.
  • Es fa una aposta especial per al desenvolupament de projectes de recerca i innovació.
  • Es dóna prioritat a la promoció del consum i a l’exportació de productes catalans i a la internacionalització de les empreses donant el màxim suport a la indústria agroalimentària i al cooperativisme.
  • Es mantindran les actuacions destinades a la protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat fent possible que això sigui compatible amb el manteniment i la millora de les activitats productives en el territori.

 

Context del sector i evolució a curt termini


Pelegrí ha senyalat que “tot i que no es podrà parlar de reactivació fins que la demanda hagi experimentat un creixement de certa entitat, tanmateix, les perspectives del nostre sector per al 2014 no són dolentes, ja que es preveu que la producció final agrària augmentarà, com a conseqüència de la recuperació en distints segments, com ara l’oli d’oliva, el vi, els cereals o el porcí.


El conseller ha senyalat entre els reptes de futur immediat que haurà d’afrontar el sector “caldrà anar preparant el sector lleter per a encaixar l’impacte de la supressió de les quotes de producció, previst per al 2015. Una més gran bonança econòmica hauria de permetre a les explotacions la posada en marxa d’iniciatives dirigides a augmentar l’oferta de productes amb més valor afegit (formatges, mantegues i derivats lactis en general), emparats amb distintius de qualitat.”