SANITAT VEGETAL | 28/04/2010  DAR

Comença la campanya de prospecció de patògens de quarantena en fruiters

El Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) ha començat avui la campanya 2010 de prospecció de patògens de quarantena en fruiters, concretament el foc bacterià (Erwinia amylovora) en fruiters de llavor, i el virus de la sharka i la taca bacteriana (Xanthomonas arboricola) dels fruiters de pinyol.

focbacterià042810 cont

Arbre afectat pel foc bacterià. Font: DAR.

 

Per a dur a terme aquesta tasca, a més del personal del Servei de Sanitat Vegetal del DAR, s'ha contractat un total de 28 tècnics de camp, un tècnic de laboratori, i dos auxiliars de laboratori. D'aquest personal, 25 tècnics de camp mostrejaran i prospectaran les plantacions de fruiters de les comarques de Lleida i de les Terres de l'Ebre, i tres tècnics de camp en prospectaran les de les comarques de Girona.
 
Tot i que es considera eradicat el focus de foc bacterià que va haver-hi a la comarca del Gironès l'any 2007 i tenint en compte la situació d'aquesta greu malaltia dels fruiters a l'Estat espanyol i en molts països de la Unió Europea, cal mantenir una estricta vigilància en tot el territori per tal de cercar de forma immediata possibles nous focus de la malaltia.
 
D'altra banda, cal prospectar a fons les dues zones de seguretat del virus de la sharka que actualment tenim a Catalunya, concretament a Benissanet i Miravet (Terres de l'Ebre) i a la Granja d'Escarp (Lleida), així com els cinc focus de la taca bacteriana dels fruiters de pinyol, tots ells a les comarques de Lleida (localitats d'Albesa, Torrefarrera, Juneda, Alguaire i Vilanova de Segrià).
 
Cal destacar els elevats esforços que està realitzant el DAR per a la prospecció i, si s'escau, l'eradicació d'aquests patògens de quarantena dels fruiters, els quals podrien malmetre les nostres plantacions. Tot i així, és important la col·laboració dels agricultors i dels tècnics de les Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV) en aquesta tasca de vigilància, tenint en compte que, per tenir èxit en la seva eradicació, cal trobar els focus en el seu estat inicial.