VENTA DIRECTA | 28/04/2010  UP

S'impulsa la venda directa de productes agroalimentaris

Els departaments d'Agricultura i Comerç es reuneixen amb les organitzacions professionals agràries per analitzar la proposta d'Ordre que ha de regular la venda de directa de productes agrorurals a Catalunya.

mercateco042810 cont

La directora general de Comerç, Gemma Puig, i el director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, Joan Gené, s’han reunit amb Unió de Pagesos, JARC, ASAJA i la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) per analitzar la proposta d’Ordre que ha de regular la venda de directa de productes agrorurals a Catalunya. Es tracta d’un primer esborrany que se sotmet a consulta de les organitzacions professionals agràries per conèixer la seva opinió i millorar-ne el redactat.
Aquest Ordre s’emmarca en el Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’Ordenació dels Equipaments Comercials, i en concret a l’article 9 on es fa referència expressa als establiments dedicats a la venda directa de productes agrorurals.
Per altra banda, el debat monogràfic sobre el sector agroalimentari del Parlament de Catalunya del passat 14 d’abril va concloure amb una resolució aprovada amb el vot favorable de totes les forces polítiques i amb el recolzament de les principals organitzacions agràries, en la qual s’insta al Govern, entre altres coses, a fomentar l’impuls de sistemes i canals de venda que permetin escurçar la distància entre productors i consumidors, prioritzant la venda directa.
L’objectiu dels dos Departaments de la Generalitat en aquesta Ordre és fer un reconeixement de la venda directa dels productes agroalimentaris en el comerç minorista, situant un distintiu en aquests establiments i creant un registre oficial d’empreses dedicades a la venda directa.
Amb l’impuls de la venda directa, es redueix la participació dels intermediaris i s’aconsegueixen fer més rendibles les explotacions agràries, diversificant les seves fonts d’ingressos. A més, s’afavorirà el consum dels productes de temporada i es potenciarà un “nínxol” de mercat que cada vegada té més força entre els consumidors urbans.
D’acord amb la proposta d’Ordre, es defineix la venda directa de productes agrorurals com aquella activitat comercial detallista per la qual es posa a disposició del consumidor final, sense la intervenció d’intermediaris, productes agroalimentaris i tota classe de productes procedents directament de la terra, del bestiar i dels boscos, de producció o producció i elaboració pròpia amb independència de la modalitat de comercialització adoptada.
D’altra banda, la proposta d’Ordre preveu la creació d’un registre, de caràcter voluntari, d’empreses dedicades a la venda directa de productes agroalimentaris, amb l’objectiu d’identificar i potenciar les empreses dedicades a aquest tipus d’activitat.
Una vegada realitzat el procés d’inscripció, aquella empresa podrà exhibir a la façana de l’establiment o a la zona on estiguin exposats els productes agroalimentaris l’acreditació de venda directa.
Per la seva banda, Josep Carles Vicente, de la comissió permanent de la Unió de Pagesos, mostrava la satisfacció de l’organització al obrir-se aquest "altre canal de venda". La normativa actual permet la venda als pagesos de manera individual com a autònoms i aquesta modificació permetrà "constituir una col·lectivitat que reculli els productes dels productors, de pagesos professionals i de les cooperatives, i en gestioni la venda", afegia Vicente.