DARP | 23/09/2019  Ruralcat

Catalunya compta amb el seu primer mapa de sòls 1:250.000

Es tracta d’un document cartogràfic que ofereix informació sobre la distribució dels sòls en el territori i les seves característiques físiques, químiques i biològiques. La informació d’aquest mapa és imprescindible per poder aplicar la Llei d’Espais Agraris, que ha de permetre la protecció de sòls d’alt valor agrari i la planificació territorial agrària.

Presentació del mapa de sòls (font: DARP)

Presentació del mapa de sòls (font: DARP)

El Mapa de sòls de Catalunya 1:250.000 és un document cartogràfic que ofereix informació sobre la distribució dels sòls en el territori i les seves característiques físiques, químiques i biològiques

El mapa permet obtenir informació precisa sobre els valors agronòmics, ecosistèmics i ambientals de les diverses unitats cartogràfiques en què s’ha dividit el sòl català.

Conèixer amb precisió les característiques del sòl a Catalunya pot servir de base per estudiar la seva capacitat d’absorció de carboni. De fet, els sòls representen el tercer reservori de carboni més important del planeta, després dels oceans i dels estrats geològics. Determinades pràctiques de gestió del sòl aconsegueixen incrementar la seva capacitat per absorbir i emmagatzemar carboni orgànic, convertint-se així en una eina rellevant per mitigar els efectes del canvi climàtic. 

                               

D’altra banda, la informació que proporciona aquest mapa serà una eina imprescindible per poder aplicar la Llei dels espais agraris (LEA), aprovada pel Parlament el passat 17 de juny, i determinar quins són els sòls d’alt valor agrari que s’han de protegir, així com les terres productives en desús susceptibles de formar part del Banc de Terres previst per la Llei.

En el seu desenvolupament, aquest mapa i les bases de dades associades també han de servir de base al Pla Territorial Agrari, així com per millorar altres mapes ja existents com el del contingut de carboni al sòl i per delinear àrees de sòls degradats o en risc d’estar-ho. 

Així mateix, ajudarà a estructurar la informació de sòls existent i l’obtenció de noves dades que demana aquesta Llei, facilitant l’aplicació de les tècniques de cartografia digital de sòls i la col·laboració públicoprivada per a l’obtenció i gestió d’aquesta informació.

El mapa és el resultat de síntesi de les diverses dades disponibles en el moment de la seva elaboració, l’any 2018, i és fruit de la col·laboració durant molts anys de l’ICGC, dependent del Departament de Territori i Sostenibilitat, i del DARP. També hi han col·laborat membres del grup de treball de sòls, format per experts de diferents universitats catalanes, de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), de l’ICGC i del DARP.

Font: DARP