REG | 23/09/2019  Ruralcat

L’Oficina del Regant presenta diferents projectes internacionals de millora de la gestió del reg

El passat 28 de juny va tenir lloc a Barcelona la jornada tècnica del PATT “Projectes internacionals de millora de la gestió del reg”. En aquesta jornada, organitzada conjuntament amb l’Oficina del Regant del DARP, es van presentar diferents experiències a Lleida i altres punts d’Espanya, així com el projecte VIA (Virtual Irrigation Academy).

Durant la trobada, Jaume Casadesús, director del Programa d’Ús Eficient de l’aigua en agricultura, va sintetitzar les oportunitats tècniques i tecnològiques de millora en la gestió del reg, destacant la planificació anticipada de la campanya de reg, la combinació de les recomanacions de reg amb la informació de sensors d’humitat del sòl i les aplicacions de la teledetecció. D’altra banda, Francesc Ferrer, director de LabFerrer, va exposar un exemple real a la zona del riu Cinca, en què gràcies a l’ús de sensors d’humitat i un servei de suport (SAF SAMPLING), una empresa productora de fruita d’os, és capaç d’ajustar la programació del reg reduint el consum d’aigua i millorant el rendiment i la distribució de calibres de fruita.

Per la seva part, Sébastien Guéry, director del projecte Ferdoñana d’optimització del reg i la fertilització de fruits vermells a Huelva, va explicar la iniciativa del Grupo de Berries de Doñana (Projecte Ferdoñana) de SAI PLATFORM per a promoure l’agricultura sostenible des de les empreses de distribució i transformació (2014-2020). L’objectiu de Ferdoñana és el de promoure canvis en el sector privat de fruits vermells a la zona de Doñana, on hi ha 12.000 hectàrees de cultiu intensiu, per tal de visualitzar canvis en la sostenibilitat de l’aigua a la regió.  En concret, es vol assegurar la producció a llarg termini de fruits vermells i disminuir la pressió sobre recursos hídrics de Doñana i protegir l’ecosistema. 

Ferdoñana té tres eixos de treball. El primer la governança, que inclou la promoció i compliment d’un marc de regulació sobre l’ús legal de l’aigua. El segon és la indústria, amb l’aplicació de protocols de sostenibilitat per a la gestió de l’aigua, ús del sòl i lleis ambientals; i per últim, animar i recolzar els agricultors en l’ús de millores, pràctiques agrícoles que contribueixin a l’estalvi de l’aigua, fent especial èmfasi en la formació, una xarxa de finques ambaixadores i el foment de tècniques i tecnologies innovadores en l’ús de l’aigua. 

La jornada també va servir per escoltar i comprendre el projecte VIA (Virtual Irrigation Academy) creat i promogut per Richard Stirzaker, un investigador del CSIRO (Austràlia) i director de VIA (Virtual Irrigation Academy).  Actualment, VIA ha finalitzat la seva primera fase d’implantació a l’Àfrica del Sud i Est, Austràlia i Pakistan, amb una comunitat de més de 2.000 agricultors (Figura 1).

                                                                                            Figura 1. Comunitat d’usuaris de VIA a escala global (últims 12 mesos)

VIA està basat en un model conceptual molt potent que permet integrar diferents llenguatges del coneixement, tecnologia i autoaprenentatge per a l’optimització del reg i la fertilització nitrogenada en petits productors. La plataforma d’aprenentatge és la pàgina web http://via.farm i es basa en la visualització de patrons d’humitat del sòl, nitrats i salinitat (Figura 2).

                            

                                      Figura 2. Patró d’humitat del sòl (en succió) i del rentat de nitrats

Cada agricultor pot obtenir el patró de la seva parcel·la amb la informació provinent de les eines, CHAMALEON (mesura la disponibilitat d’aigua a la zona radicular), el detector del front d’humectació Fullstop per a recollir mostres de drenatge i solució del sòl  i els mesuradors portàtils de nitrats i conductivitat elèctrica. 

Amb VIA, s’ha aconseguit una millora del rendiment i un menor consum d’aigua en multitud d’escenaris específics. L’esquema de treball, l’organització de la informació i l’enteniment dels patrons d’humitat del sòl i rentat de nitrats podria ser un esquema molt potent per a aplicar-lo en petits i mitjans agricultors de producció ecològica a Catalunya. Cal destacar que LabFerrer està treballant conjuntament amb Richard Stirzaker per aprendre de VIA i adaptar-lo a Catalunya i el Mediterrani.

Font: Oficina del Regant