EXTENSIUS | 26/09/2019  Ruralcat

Extensius.cat dedica un article a la tècnica del conreu en bandes Strip Till

L’article “Strip Till, entre la sembra directa i el conreu tradicional” està signat per Àlex Estadella del Centre de Mecanització Agrària i exposa els avantatges, les recomanacions d’ús i la composició mecànica del cultivador de bandes Strip Till.

L’objectiu de l’agricultura moderna es basa en la conservació dels recursos naturals per a la protecció del medi ambient, optimitzant costos i assolint una producció adequada, tant en la qualitat com en la producció. Per arribar a complir tots aquests objectius, van sorgint tècniques alternatives de conreu. Entre aquestes tècniques hi ha el strip till, un punt entremig entre la sembra directa i el conreu tradicional.

L’article explica en què consisteix l’Strip Till, un sistema de conreu de camp que combina aspectes del no conreu o sembra directa amb el conreu tradicional en tota la superficie, així com els principals avantatges del sistema, com la reducció dels costos en gasoil i fertilització o la reducció del carboni. 

L’autor també ofereix un seguit de recomanacions d’ús del Strip Till i, per últim, descriu la composició mecànica del cultivador de bandes.

L’article complet es pot llegar a Extensius.cat.

Font: Extensius.cat

Informació relacionada

El més llegit

Jornades tècniques del 17 al 23 de febrer

Aprovada la Llei de la vitivinicultura que vol millorar la regulació del sector

Es convoquen els ajuts directes a l'agricultura i la ramaderia i altres règims d'ajut per a la campanya 2020