EXTENSIUS | 26/09/2019  Ruralcat

Extensius.cat dedica un article a la tècnica del conreu en bandes Strip Till

L’article “Strip Till, entre la sembra directa i el conreu tradicional” està signat per Àlex Estadella del Centre de Mecanització Agrària i exposa els avantatges, les recomanacions d’ús i la composició mecànica del cultivador de bandes Strip Till.

L’objectiu de l’agricultura moderna es basa en la conservació dels recursos naturals per a la protecció del medi ambient, optimitzant costos i assolint una producció adequada, tant en la qualitat com en la producció. Per arribar a complir tots aquests objectius, van sorgint tècniques alternatives de conreu. Entre aquestes tècniques hi ha el strip till, un punt entremig entre la sembra directa i el conreu tradicional.

L’article explica en què consisteix l’Strip Till, un sistema de conreu de camp que combina aspectes del no conreu o sembra directa amb el conreu tradicional en tota la superficie, així com els principals avantatges del sistema, com la reducció dels costos en gasoil i fertilització o la reducció del carboni. 

L’autor també ofereix un seguit de recomanacions d’ús del Strip Till i, per últim, descriu la composició mecànica del cultivador de bandes.

L’article complet es pot llegar a Extensius.cat.

Font: Extensius.cat

Informació relacionada