SANITAT ANIMAL | 22/05/2005  Ruralcat

El Govern combat la salmonel·losi en explotacions d'aus

El Govern ha engegat les mesures de vigilància i control de la salmonel·losi en explotacions d'aus ponedores d'ous destinats a consum humà, per tal d'establir un Programa Nacional, segons publica el BOE.

Gallina de granja.

L'Ordre indica que les mesures permetran conèixer la situació real de la salmonella a Espanya, avançar en el seu control, i complir amb les obligacions que pròximament imposarà la Comissió Europea. Durant l'elaboració d'aquesta disposició s'han consultat les Comunitats Autònomes i les entitats representatives dels sectors implicats. L'Ordre detalla que el titular d'una explotació haurà de posseir tota la documentació sanitària obligatòria i registrar totes les dades necessàries perquè l'autoritat realitzi un control permanent. La vacunació preventiva serà obligatòria en totes aquelles explotacions d'aus ponedores que no tinguin completament implantat un pla de vigilància i autocontrol o que, tot i tenir-ne, no hagin demostrat la seva eficàcia. Finalment, les CCAA remetran al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació els resultats de les enquestes realitzades cada sis mesos a fi de realitzar una anàlisi de la situació per a la seva avaluació i, si escau, una revisi, als 2 anys de la seva implantació efectiva.