COMPAREIXENÇA | 18/05/2005  Ruralcat

Siurana explica a la Comissió d¿Agricultura les mesures per fer front a la sequera

El Conseller ha afirmat que les comarques de Lleida més afectades per la sequera no es poden declarar zona catastròfica perquè els seus cultius són assegurables. A més, s'ha compromès a treballar totes les línies d'actuació possibles per aconseguir el màxim d'ajuts per als agricultors.

Llit de riu sec

Segons el Conseller d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca, Antoni Siurana, ¿qualsevol cultiu assegurable no és susceptible d¿incloure¿s dins la declaració de zona catastròfica, però de tota manera des del DARP estem treballant per aconseguir el màxim suport pels agricultors i ramaders afectats per la sequera¿. Així ha explicat Siurana davant la Comissió d¿Agricultura del Parlament els motius pels quals no es pot declarar zona catastròfica a les comarques de Lleida més afectades per la sequera. També ha recordat que la declaració de zona catastròfica no aportaria més beneficis que els que s¿han reclamat amb les mesures d¿actuació impulsades pel DARP. El responsable del DARP ha afirmat que des de l¿Administració catalana s¿han endegat tota una sèrie de mesures per compensar als agricultors i ramaders la pèrdua de producció. ¿Aquesta era la nostra responsabilitat i com a tal l¿hem assumit¿, ha afegit Siurana. A més, el Conseller ha volgut deixar palès davant tots els grups parlamentaris de la Comissió que està disposat ¿a treballar totes les línies d¿actuació possibles per tal d¿obtenir el màxim d¿ajuts per als agricultors de les zones afectades per la sequera.¿ El titular d¿Agricultura també ha ressaltat la importància de l¿assegurança dels conreus herbacis, ja que segons Siurana aquest és el millor sistema de prevenció de danys econòmics a l¿explotació agrària. En aquest sentit, Siurana ha explicat que malgrat que existeixen diferents tipus d¿assegurança davant el risc de sequera de conreus herbacis, com l¿assegurança Integral de Cereals d¿Hivern o l¿assegurança de Rendiments en Explotacions de Conreus Herbacis Extensius, és destacable la baixa cobertura de l¿assegurança contra la sequera corresponent a l¿any 2004 (assegurança de la collita de 2005), ja que ha estat només del 20% de la superfície. En els mateixos termes s¿ha referit a l¿assegurança de danys de sequera a les pastures, ja que malgrat que també hi ha una línia d¿assegurança de ¿Danys per Sequera de Pastures¿, a Catalunya aquesta línia d¿assegurança ¿té un nivell d¿assegurança nul i aquest 2005, que s¿ha obert a contractació durant el mes de febrer, en plena sequera, tampoc l¿ha contractada ningú¿.

Mesures adoptades pel DARP per pal·liar les pèrdues provocades per la sequera

En el decurs de la seva compareixença, el responsable del DARP ha donat a conèixer als membres de la Comissió d¿Agricultura les mesures adoptades per l¿Administració agrària catalana per tal de fer front a les pèrdues provocades per la sequera en el sector agrari. Són les següents:
 1. Creació d¿una Comissió Permanent de Seguiment de la Sequera, concertada amb els sindicats.
 2. Els agricultors mantindran el dret a cobrar l¿ajut, tot i que el cultiu no hagi arribat a la fase de floració en condicions normals de creixement.
 3. S¿han realitzat els tràmits per permetre la pastura de les parcel·les agrícoles declarades de retirada.
 4. S¿ha sol·licitat a la UE el pagament de les bestretes de la prima d¿oví-cabrum i de l¿ajut a superfícies per determinats conreus herbacis abans de l¿1 de desembre (el període de pagament normal seria de 1 desembre al 30 de juny).
 5. S¿ha ampliat fins a 40.000¿ l¿import global dels préstecs destinats als agricultors perjudicats per les inclemències climatològiques.
 6. S¿ha demanat al MAPA que s¿apliqui una reducció de l¿IBI de rústica, mòduls de l¿IRPF i condonació de quotes de Seguretat Social.
 7. Mesures per a l¿alimentació animal: el DARP ha demanat que el cereal que es troba en aquests moments intervingut a nivell europeu, es pugui utilitzar per l¿alimentació de la ramaderia catalana.
 8. Mesures d¿infraestructures de regadius: el DARP promourà les inversions d¿estalvi d¿aigua dels regadius assegurant la subvenció d¿un 70% de dites mesures. A més, properament es publicarà una ordre d¿ajuts a les Comunitats de Regants per a la realització de:
  • Projectes de millora de regadius (60% de l'import justificat amb un màxim de 25.000 euros per beneficiari).
  • Execució d¿obres de transformació i la millora de regadius (70% de l¿import total per nous regadius i del 60% en cas de millora de regadius amb un màxim de 100.000 euros).
  • Despeses de funcionament i/o manteniment en instal·lacions de reg a pressió que hagi executat, executi o promogui l¿administració actualment (70% per nous regadius i el 60% per millores de regadius amb un màxim de 25.000 euros per beneficiari).