CURSOS | 16/05/2005  Ruralcat

S'obre la matrícula dels cicles formatius de les Escoles de Capacitació Agrària

El Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca, mitjançant el Servei de Formació Agrària, fa pública l¿oferta de formació reglada de la seva xarxa d¿escoles i centres de formació agrària per al curs 2005/2006.

L'Escola de Capacitació Agrària del Pirineu. Font: Generalitat de Catalunya.

Les Escoles de Capacitació Agrària són centres públics de formació professional del DARP que ofereixen:
  • La formació més completa en professions i activitats del món rural: activitats agràries, jardineria, forestal, indústries alimentàries, activitats fisico-esportives al medi natural, química ambiental.
  • Ensenyaments oficials i gratuïts
  • La qualitat que proporciona treballar amb grups reduïts
  • Formació pràctica
  • Serveis de residència, menjador i transport
  • La possibilitat d¿obtenir carnets professionals
  • Col·laboració i pràctiques en empreses
  • Una borsa de treball dinàmica
  • A part de la formació professional, ofereixen cursos preparatoris per a la prova d¿accés als CFGS; cursos de tècniques agropecuàries, per als alumnes que no han superat l¿ESO; formació eqüestre.
Enguany, el període d¿inscripció va del 17 al 27 de maig. Les persones interessades hi trobaran tot tipus de cursos de Grau Mitjà i Grau Superior. Per a la preinscripció i la matriculació en qualsevol dels cursos, cal adreçar-se a les escoles i als centres de capacitació agrària que figuren en el segon full del document adjunt, on també s¿hi pot trobar el detall dels ensenyaments que s¿hi poden cursar.