DOSSIER TÈCNIC | 16/05/2005  Ruralcat

Producció Integrada, el camí cap a la sostenibilitat

El tercer número del Dossier Tècnic està dedicat a la producció integrada. En la publicació es descriuen els elements necessaris per possar-la en pràctica, des de les tècniques per assegurar la biodiversitat fins els criteris per decidir l'instant de la collita i el procés de poscollita.

Imatge de la tercera edició Dossier Tècnic

La Producció Integrada és el sistema que obliga que les explotacions agrícoles actuïn segons els principis de respecte a les persones i el medi ambient, aplicant les tècniques que condueixen a l¿obtenció de productes sans i segurs en un marc sostenible. La Producció Integrada és, per tant, una forma de produir i alhora un sistema de control i assegurança que forma part integrant del sistema de traçabilitat. La Producció Integrada troba l¿equilibri adient entre la qualitat dels productes, el respecte amb el medi ambient i l¿economia de l¿explotació, i integra degudament tots aquests aspectes. Els seus antecedents es troben en la Lluita Integrada contra les plagues, sistema de defensa sanitària establert fa més de 30 anys, que es basa en la conjunció dels diferents mètodes de control, més enllà de la lluita química i acobla tots els elements de l¿entorn del cultiu (sòl, aigua, nutrients, varietat, conducció, mecanització...). La Producció Integrada és, doncs, una extensió en el sentit més ampli de la Lluita Integrada. En definitiva, durant aquests primers anys del segle XXI la Producció Integrada està convertint-se en un sistema de producció de creixent acceptació. Aquest tercer exemplar s'estructura en 9 apartats entre els que destaquen: la biodiversitat, disseny de la plantació o sembra, tècniques de regulació, fertilització, entrevista. Cal destacar que aquest Dossier tècnic servirà per fer una part de la formació obligatòria corresponent a la Producció Integrada.