SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ | 16/05/2005  Ruralcat

El sector agroalimentari català fa servir molt les TIC, però amb equipaments bàsics

A l'acte de lliurament dels premi PITA 2004, Jordi Vilaseca, de la Universitat Oberta de Catalunya, va presentar "Les TIC i la indústria agroalimentària a Catalunya", informe que indica que les empreses del país fan servir les noves tecnologies, però amb uns equipaments bàsics.

Portada de la presentació gràfica de l'informe

Segons l'informe, realitzat amb dades de 2002 i 2003, les empreses del sector agroalimentari català estan ben equipades digitalment. Destaca que més del 90 per cent de les empreses disposen de telèfon mòbil, ordinadors i connexió a Internet, tot i que aquesta connexió només és ADSL en el 67 per cent dels casos. L'ús del correu electrònic també està molt estès, més del 87 per cent de les empreses el fan servir, i un 46 per cent tenen pàgina web. Malgrat aquest alts percentatges, els equipaments que es fan servir són de nivell baix. Amb dades de 2003, un 76,5 per cent d'empreses estan connectades a Internet, però amb banda estreta, un 17,6 per cent tenen aquest tipus de connexió i pàgina web, i 5.9 per cent de les empreses tenen ordinador sense connexió a Internet. El percentatge d'empreses connectades amb banda ampla i amb pàgina web era insignificant. Pel que fa als principals usos empresarials de les TIC al sector agroalimentari, més del 58 per cent del enquestats les fan servir per tasques de gestió, administració i comptabilitat, un 42,6 per cent cerquen informació a Internet i més d'un 39 per cent les utilitzen per comunicar-se amb clients i proveïdors. Però només un 0,6 per cert d'empreses veuen les TIC com la seva eina bàsica de treball. I és que més del 46 per cent de les empreses no veuen necessària la implantació de les TIC en les seves operacions. Finalment, l'informe posa en números alguns avantatges de l'ús de les TIC, com ara que el salari brut per treballador en una empresa amb un ús avançat de les tecnologies és un 16,8 per cent superior a la mitjana. També queda reflectit que el nivell d'ús d'Internet condiciona les millores de productivitat de les empresa. Aquest informe ha estat realitzat en base a l'estudi global "Les tecnologies de la informació i la comunicació i les transformacions de l'empresa catalana (2002-2003)", del Projecte Internet Catalunya (PIC), fet per la UOC amb el suport de la Generalitat de Catalunya.