PROJECTE DEMOSTRATIU | 03/10/2019  Ruralcat

L’IRTA publica una Guia pràctica de creativitat i una Guia de desenvolupament de nous productes dins el projecte CREATIVACIÓ

Aquestes dues guies completen el projecte demostratiu “La creativitat dirigida a la innovació en el desenvolupament de nous productes per a agrupacions de productors agroalimentaris (CREATIVACIÓ)”, finançat a través de l’operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

Es calcula que són necessàries unes 3.000 idees per aconseguir llançar amb èxit un producte al mercat

Es calcula que són necessàries unes 3.000 idees per aconseguir llançar amb èxit un producte al mercat

L’IRTA ha publicat dues noves guies en el marc del projecte “La creativitat dirigida a la innovació en el desenvolupament de nous productes per a agrupacions de productors agroalimentaris (CREATIVACIÓ)”. Es tracta de la Guia pràctica de la creativitat, que defineix les particularitats de la creativitat i els principals obstacles que limiten la capacitat creativa, detalla les etapes del procés creatiu i, per últim, presenta diverses tècniques de creativitat que permeten dinamitzar l’etapa de generació d’idees de forma efectiva, ordenada i àgil. 

En el marc del projecte demostratiu també s’ha publicat la Guia de desenvolupament de nous productes, on es descriuen els aspectes que cal tenir en compte en el disseny i optimització d’aliments, s’explica el procés de desenvolupament de nous productes des de la vida útil, envasament, tractaments tèrmics, anàlisi sensorial i estudis de consumidors, així com els aspectes a tenir en compte en el disseny i desenvolupament de prototips i optimització i desenvolupament del producte final.

L’objectiu principal d’aquesta activitat demostrativa és posar a la disposició del sector primari català els coneixements científics i l’experiència de què disposa l’IRTA en l’ús de metodologies de creativitat com a eina bàsica en el procés de innovació. Els destinataris de l’activitat són principalment federacions, gremis, confraries, cooperatives i associacions agroalimentàries que englobin explotacions i/o productors d’un mateix producte amb interessos comuns.

Cal destacar que el consumidor actual demana, cada vegada més, productes còmodes, fàcils de preparar i que s’adaptin al seu estil de vida i necessitats. En aquest context la innovació i, concretament, el desenvolupament de nous productes (DNP), és un factor decisiu i un requisit indispensable per donar resposta a aquesta demanda i garantir la competitivitat de la indústria alimentària i el seu posicionament en el mercat. Malgrat tot, es calcula que prop del 80% dels productes de gran consum que es llancen al mercat fracassen abans del seu primer any de vida. A més, s’estima que són necessàries unes 3.000 idees per aconseguir llançar amb èxit un producte al mercat. Amb tot, el projecte pretén oferir al sector una metodologia sistematitzada de creativitat per a generar idees de nous productes i avaluar la seva viabilitat des de diferents perspectives abans del seu llançament al mercat.  

Font: RuralCat