AJUTS | 03/10/2019  Ruralcat

Convocats els ajuts FEMP per la producció i comercialització dels sectors de la pesca i l’aqüicultura

Aquesta convocatòria s’inclou dins de l’Estratègia Europa 2020, que estableix un seguit de prioritats i objectius per aconseguir una estratègia de creixement intel·ligent dels estats membres l’any 2020.

La convocatòria va destinada a les OPP i a les AOP d’àmbit nacional i transnacional

La convocatòria va destinada a les OPP i a les AOP d’àmbit nacional i transnacional

Els objectius d’aquesta convocatòria són millorar la competitivitat del sector de la pesca i l’aqüicultura, fomentar la comercialització dels mercats de la pesca i l’aqüicultura mitjançant la incentivació de les inversions en els sectors de la transformació i la comercialització i la creació d’una organització comuna de mercats, de manera que les activitats de la producció pesquera i aqüícola siguin econòmicament viables i competitives.

Així mateix els ajuts promouen la conservació i protecció del medi ambient i l’eficiència dels recursos, a més de conservar i protegir la sostenibilitat i la qualitat de l’ocupació i afavorir la mobilitat laboral.

La convocatòria va destinada a les Organitzacions de Productors Pesquers (OPP) i a les Associacions d’Organitzacions de Productors Pesquers (AOP) d’àmbit nacional i transnacional.

Els ajuts compten amb un pressupost de 3,7 milions d’euros. La data límit per presentar-se són 15 dies hàbils a partir de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOE núm. 229, del 24 de setembre de 2019.         

Font: Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

El més llegit

La Comissió Europea publica el seu pla per impulsar la producció ecològica

El projecte POCTEFA Tr3s local ha engegat una trentena d’iniciatives de suport als productors de Venda de proximitat

El DARP estableix els períodes hàbils de caça i vedes especials per a la temporada 2021-2021 a tot Catalunya