AJUTS | 03/10/2019  Ruralcat

Convocats els ajuts FEMP per la producció i comercialització dels sectors de la pesca i l’aqüicultura

Aquesta convocatòria s’inclou dins de l’Estratègia Europa 2020, que estableix un seguit de prioritats i objectius per aconseguir una estratègia de creixement intel·ligent dels estats membres l’any 2020.

La convocatòria va destinada a les OPP i a les AOP d’àmbit nacional i transnacional

La convocatòria va destinada a les OPP i a les AOP d’àmbit nacional i transnacional

Els objectius d’aquesta convocatòria són millorar la competitivitat del sector de la pesca i l’aqüicultura, fomentar la comercialització dels mercats de la pesca i l’aqüicultura mitjançant la incentivació de les inversions en els sectors de la transformació i la comercialització i la creació d’una organització comuna de mercats, de manera que les activitats de la producció pesquera i aqüícola siguin econòmicament viables i competitives.

Així mateix els ajuts promouen la conservació i protecció del medi ambient i l’eficiència dels recursos, a més de conservar i protegir la sostenibilitat i la qualitat de l’ocupació i afavorir la mobilitat laboral.

La convocatòria va destinada a les Organitzacions de Productors Pesquers (OPP) i a les Associacions d’Organitzacions de Productors Pesquers (AOP) d’àmbit nacional i transnacional.

Els ajuts compten amb un pressupost de 3,7 milions d’euros. La data límit per presentar-se són 15 dies hàbils a partir de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOE núm. 229, del 24 de setembre de 2019.         

Font: Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència