REFORMA PAC | 09/05/2005  Ruralcat

El DARP i les organitzacions professionals agràries col·laboraran en el Pagament Únic

El DARP i les organitzacions professionals agràries han signat un conveni que permetrà regular les condicions de col·laboració per les actuacions en l¿assignació de drets de Pagament Únic.

El conseller Siurana i els representants de les organitzacions professionals agràries el dia 9 de maig a Lleida. Font: DARP

El conseller Siurana i els representants de les organitzacions professionals agràries. Font: DARP

Aquest conveni es conseqüència de la Llei 18/2001 de 31 de desembre, d¿orientació agrària, que preveu promoure mecanismes de coordinació en la prestacio dels serveis, aprofitant la tasca que duen a terme els agents socials i econòmics. El protocol reconeix com a entitats col·laboradores de l¿Administració les organitzacions professionals agràries més representatives i les que representen el món cooperatiu. El conseller Antoni Siurana, acompanyat de Joan Caball, d¿UP; Josep Mª Jové, de JARC; Albert Castelló, d¿ASAJA; i de Xavier Tubert, de la Federació de Cooperatives, ha comparegut davant els mitjans de comunicació després de la signatura del document de col·laboració i ha destacat la voluntat de totes les organitzacions implicades, d¿implicar-se per tal d¿aconseguir els objectius fixats. Segons el conveni, les organitzacions professionals es comprometen a atendre i donar informació als declarants, assessorar en la formalització de les al·legacions fetes pels interessats, comprovar que la documentació aportada pel declarant sigui correcta i completa i ajudar en qualsevol tràmit que els declarants precisin.