SANITAT VEGETAL - CÍTRICS | 08/05/2005  Ruralcat

Publicades les bases del pla de sanejament de cultius afectats pel virus de la tristesa

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) va publicar el passat 4 de maig l¿Ordre per la qual s¿aproven les bases reguladores dels ajuts que integren el pla de sanejament de les plantacions citrícoles afectades pel virus de la tristesa, i es convoquen els corresponents a l¿any 2005.

Arbres fruiters afectats pel virus de la tristesa

Arbres fruiters afectats pel virus de la tristesa. Font: DARP

L¿import destinat per aquestes actuacions és de 550.000 euros i podran beneficiar-se d¿aquests ajuts els titulars d¿explotacions agràries de cítrics sobre peu amarg al territori de Catalunya afectades pel virus de la tristesa. A més a més, el pla de sanejament consisteix en la reconversió de les plantacions afectades pel virus de la tristesa en alguna de les següents modalitats: en el cas de l¿arrencada i la replantació, la subvenció màxima per parcel·la serà el resultat de multiplicar el número d¿arbres implantats per 4 euros, amb un màxim de 2.000 euros per hectàrea. Quant al doblament, la subvenció màxima per parcel·la serà el resultat de multiplicar el número d¿arbres implantats per 1,2 euros amb un màxim de 600 euros per hectàrea. El termini de presentació de sol·licituds és d¿un mes comptat a partir de l¿endemà de la publicació al DOGC.