FERTILITZACIÓ | 08/05/2005  Ruralcat

El Govern avança en la gestió de les dejeccions ramaderes

S'ha decidit per unanimitat la creació d¿un consorci amb la participació de l¿Administració, els sindicats i les organitzacions ramaderes catalanes anomenat GESFER. Està previst que el proper mes de setembre s'aprovi la seva constitució.

Bassa de purins. Font: UdL

Bassa de purins. Font: UdL

Aquest consorci representa un pas endavant en la millora de la gestió de les dejeccions ramaderes i de les bones pràctiques agràries i demostra la voluntat de tot el sector ramader per tal d¿assolir un nou model de fertilització orgànica i mineral menys contaminant. GESFER forma part del "Projecte Columela", creat per aplicar racionalment i sota criteris ergonòmics de les dejeccions com a fertilitzant i permetre la descàrrega d¿excedents de nitrat en les zones de més concentració de ramaderia intensiva. Les seves funcions seran la realització, promoció i participació en estudis i activitats de R+D en els àmbits de diagnosi territorial i planificació de la gestió, sistemes de fertilització, avaluació de sistemes de tractament i sistemes ramaders. També haurà d¿informar permanentment i assistir tècnicament en gestió documental i registres, fertilització, producció ramadera i legislació i normativa. Les entitats territorials de gestió també participaran amb el GESFER en tots els projectes de tractament. El consorci portarà a terme tasques de divulgació per promocionar l¿ús de dejeccions com a fertilitzant així com accions comunicatives per tal de millorar la imatge del sector.